Živeti zajedno u svetu različitosti

Udruženje građana ”KOKORO”-Bor od 01.12.2019 – 30.11.2020. sprovodi projekat ”Živeti zajedno u svetu različitosti’’ koji finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija, u okviru Programa: ’’Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma:ka interkulturalizmu’’.

Cilj projekta je ojačati kapacitete mladih za aktivno učešće na povećanju socijalne kohezije kroz unapređenje interetničkih odnosa i saradnju mobilisanjem društvenih  resursa po pitanju tolerancije na različitosti, povezivanje, međusobni dijalog i poštovanje ljudskih i manjinskih prava na dostizanju interkulturalnog  dtuštva.

Strategija projekta zasniva se na razvijanju osetljivosti i važnosti poštovanja jednakih ljudskih prava, uspostavljanju dijaloga između različitih kulturnih zajednica bez diskriminacije.

Uključuje i formira obučen interetnički tim mladih za rad sa vršnjačkim grupama u školi, zajednici, identifikovanje, pokretanje i zajedničko učešće u akcijama; Negovanje i razvijanje odnosa sa drugim etničkim grupama na dostizanju socijalne kohezije u procesu razvoja demokratskog društva i jednakih mogućnosti; Ohrabrivati i podsticati vršnjake da prepoznaju predrasude, reaguju, povežu se i sprečavaju segregaciju. Prepoznavati prepreke ali i pozitivne aspekte i razvijati takav pristup životu koji  podrazumeva stalan dijalog i promenu kroz kontakte; Traganje za načinima kako ostvariti susret sa raznolikošću bez osećaja ugroženosti jednih od drugih, zajedničko razumevanje i međusobni dijalog. Informisati, senzibilisati i povećati osetljivost i svesnost o interkulruralnosti i zajedničkom životu bez diskriminacije.

Ključne aktivnosti projekta su: Obuka grupe volontera – lidera promocije interkulturalnosti, tolerancije i humanih vrednosti; Trening nastavnika i stručnih saradnika o interkulturalnom pristupu podrške društvenoj koheziji. Da prepoznaju i upravljaju sopstvenim predrasudama, stereotipima i pristrasnostima koje prenose porukama komunikacijom u radu sa mladima uključujući i nenamerne poruke, a koje su u osnovi diskriminatornog postupanja; Radionice i  zajedničke akcije mladih različite etničke pripadnosti, foruma i tematskih razgovora o korenima i značenju običaja različitih manjinskih zajednica; Razvijati osetljivost za drugost i drugačije, identifikovanje hejt poruka u javnom prostoru i artikulisanje ideja i potencijalnih rešenja preuokviravanja…

Idejni cilj koju projekat i učesnici – predstavnici mladih volontera – stavljaju pred sebe, kao i pred ostatak javnosti unutar zajednice, je praksa zajedničkog aktivnog učestvovanja i direktna konfrontacija sa porukama netolerancije i interkulturalne isključivosti unutar društva.

Ciljna grupa su: mladi, nastavnici, stručni saradnici, roditelji koji formiraju vrednosne stavove svoje dece i ostala opšta javnost u aktivnostima koje se odvijaju u servisu usluge, školi, lokalnom servisu usluge, školskom internatu i zajednici.

 

Više informacija u Udruženju Kokoro-Bor,  Ul. S. Kovačevič br. 15 L1 u Boru,  tel: +381 30/24 96 760 i 761; Mobilni trel+381 60 54 31 888 i/ili e-mail: kokorom@mts.rs

 

Foto: Pixabay – ilustracija

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije