Ziđin otvara rudnik Novo Cerovo

Kompanija Zijin Bor Koper počela je raskrivanje rudnika bakra Novo Cerovo,  trećeg u sastavu ovog rudarskog kompleksa, čiji se kapacitet procenjuje na dva i po miliona tona rude godišnje, a vek eksploatacije na sedam godina, rečeno je danas u toj kompaniji.

Pomoćnik generalnog direktora Zijin Bor Koper, Hu Shaohua najavljuje da se prve količine bakra iz ovog rudnika očekuju početkom juna i podseća da kompanija od oktobra 2019.godine kontinuirano obnavlja i unapređuje rudarsku proizvodnju.

U skladu sa zakonodavstvom Srbije, posle dobijanja svih potrebnih dozvola i licenci za rad, izrađeni su pristupni putevi do rudnika, nabavljena je brojna mehanizacija i zaposleno oko 200 novih mladih ljudi.

Rukovodilac Cerova, Dragan Ilić objašnjava da je kompanija uložila mnogo para u ovaj rudnik i precizira da je za potrebe Novog Cerova kupljeno 15 kamiona, tri bagera, dve bušalice, buldozer, valjak, utovarivač i cisterna za gorivo.

Novo Cerovo sastoji se od površinskog kopa i dela koji će baviti samo drobljenjem, mlevenjem i otpremanjem rude preko hidrotransporta do kriveljske flotacije. Zbog toga je u toku i revitalizacija drobilica, mlinskih sekcija i hidrotransporta, kao i kontrola agregata.

Umesto stare primarne drobilice, kupljena je nova čeljusna drobilica, a naručena je i tercijarna drobilica, radi bolje prerade i sitnije rude u mlinskim sekcijama, ističe Hu Shaohua.

Prvu količinu oksidne rude Zijin Bor Koper planira da propusti kroz postrojenje sredinom maja i tada sprovede eksperiment flotiranja, koji bi trebalo da pokaže koliko će biti iskorišćenje metala pri preradi takve rude.

Oživljavanje proizvodnje u Cerovu, naglašava Hu Shaohua, velika je prekretnica u povećanju proizvodnje bakra i značajan napredak kompanije u prvom kvartalu 2020. godine.

 

Foto: Gorica Tončev Vasilić

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije