USVOJEN PREDLOG PROJEKTA REGIONALNOG CENTRA ZA OTPAD U HALOVU

Zaječar, S.M. – U okviru projekta Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Halovo“, u Zaječaru danas je održan sastanak Koordinacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između gradova Zaječara i Bora i opština Majdanpek, Kladovo, Negotin, Knjaževac i Boljevac.

Koordinacioni odbor je, pored ostalog, usvojio Predlog projekta javno–privatnog partnerstva (JPP)za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom i pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada. Predlog projekta je izradio konzorcijum koji čine advokatska kancelarija Tasić iz Beograda, „TTI Group“ i „WTS porezi i finansije“. Istovremeno, preporučeno je gradskim i opštinskim većima da usvoje Predlog projekta JPP i da ovlaste grad Zaječar da ga u ime svih lokalnih samouprava u projektu dostavi na saglasnost državnoj komisiji za JPP. Usvojen je i Sporazum o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između gradova Zaječara i Bora i opština Majdanpek, Negotin, Knjaževac, Kladovo i Boljevac.

U cilju zaštite života i zdravlja stanovnika, očuvanja prirodnih životnih uslova za biljni i životinjski svet, sprečavanja zagađenja površinskih i podzemnih voda, zemlje i vazduha, kao i efekta staklene bašte, zaključeno je, gradovi Zaječar i Bor, kao i opštine Majdanpek, Negotin, Kladovo, Bor, Knjaževac i Boljevac zajednički rešavaju upravljanje komunalnim otpadom u okviru projekta Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Halovo“.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije