USPEŠNO ZAVRŠEN IPA CBC PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE RUMUNIJA – SRBIJA “KREATIVNOST BEZ GRANICA”

 

Na završnoj Regionalnoj konferenciji (onlajn) IPA CBC programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, održanoj 7.oktobra u Boru, uz učešće predstavnika obrazovanja, OCD Borskog i Zaječarskog okruga i mrežama OCD Beograda i Niša kojima su u fokusu mladi, predstavljen je jednogodišnji Projekat podrške preventivno-razvojnim potrebama mladih “Kretaivnost bez granica” (9.10. 2019 – 8.11.2020). Projekat je realizovan u partnerstvu UG “KOKORO” Bor (vodeći partner) i Colegiul National  Mircea Eliade – Resita, Casa Corpulni Didactic Karas – Saverin i UG ”Villaž” – Pokret za razvoj sela Zlot. Ukupna vrednost Projekta je 174.082,80, od kojih je donacija EU 147.970,38 Evra. Aktivnosti su su se odvijale na lokacijama Bor, Rešica i Brestovac, Borskom i Karaš-Severin okrugu.

Ovom prilikom istaknuto je – da je, zahvaljujući ovom Projektu, razvijen model podrške mladih kroz klubove sa preventivno-razvojnim i inkluzivnim sadržajiuma aktivnosti koji podstiču i stimulišu prosocijalna ponašanja, skreću mlade od ulaska u rizična ponašanja i podržavaju nastavljanje školovanja. Model,takođe, ohrabruje društveno-kulturnu inkluziju i prekogranično povezivanje ljudi. Ciljne grupe obuhvaćene projektom bili su mladi školskog uzrasta 10-19 godina (primarna grupa), njihovi roditelji, nastavnici i stručni saradnici, kao i ostali u zajednici Borskog i Karas – Severin okruga.Tokom godinu dana organizovan je serijal zajedničkih obuka za tri grupe mladih (60) u Boru i Rešici i 44 nastavnika i stručna saradnika na dva seminara (9 dana) u Boru. Rezultat ovih seminara je – razvijena mreža obučenih timova volontera i stručnih radnika za kontinuirane i dugoročne aktivnosti podrške socijalno-kulturnoj integraciji, te nastavljanju školovanja i skretanja mladih od ulaska u rizična ponašanja u obuhvaćenim zajednicama.

Kako je istaknuto na konferenciji, uspšno su okončane aktivnosti, uspostvaljeni klubovi i aktivnosti organizovanja radionica za razvijanje socijalnih veština i integraciju.

Promocija zajedničkih aktivnosti i transfera prakse na podizanju svesti o inkluziji i sprečavanju napuštanja školovanja mladih u zajednicama oba strane, istaknuto je, odvijala se kroz digitalne i elektronske medije, seminare o transferu dobre parkase o inkluziji, štampanju i distribucijom infromativno-edukativnih i promo-materijala.

Konačan rezultat sagledan je u mreži obučenih timova podrške nastavljanju školovanja onih sa prosocijalnim ponašanjem i negovanju tradicije prekogranične kulturne razmene. Ovi timovi su prepoznati kao partner lokalnih sistema i jačanja prekogranične oblasti.

Održivost Projekta, zaključeno je na onlajn završnoj konferenciji, obezbeđuju opremnjen klub u školi u Rešici, mobilni klub za rad na terenu i lokalnom servisu usluge u Boru, kao i tehnički unapređen klub-škola u Boru. Posebno je značajna mreža obučenih timova.

Više infromacija na Web strani  https://www.interregipa-creativitywithoutfrontiers.com/ i Fejsbuk strani projekta: https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Creativity-Without-Frontiers-CWF-110146263763039/videos

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije