UBUDUĆE RIGOROZNE KAZNE ZA LOŠU ZAŠTITU I SIGURNOST NA RADU

Bor, S.M. – Na današnjoj tribini Društva mladih istraživača Bor (učestvovali su predstavnici Ministartsva za rad, socijalnu politiku i zapošljavanje, potom kompanije Zijin Bor Copper, zdravstvenih ustanova, medija i prosvete), razmatrane su pojedinosti iz Nacrta novog Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, koji bi ovu oblast trebalo da unapredi po ugledu na standarde EU.

-Javna rasprava održana je u pet gradova u Srbiji, a od 70 primedbi i predloga ubedljivo na prvom mestu je odredba svakodnevnog praćenja povreda i problema, što je u većim kompanijama, upozoreno je, gotovo neizdvoljivo. Ali, zato je potrebno da se poveća broj savetnika ili saradnika u toj oblasti, prvenstveno kod visokorizičnih delatnosti. Posebno se predviđaju obaveze u prevenciji, jer, na primer, u Srbiji se lani dogodilo 15 smtnih slučajeva od povrede na radu i niko nije imao propisnu opremu. Zato će se preventivnom delovanju posvetiti posebna pažnja, a ko to ne bude poštovao uslediće dvostruko teže kazne od dosadašnjih – podsetila je direktorka republičke Uprave za bezbednost i zaštitu na radu, Marina Furtula.

Nacrtom se predviđa da su lekarski pregledi obavezni najmanje jednaput u pet godina kod manje rizičnih poslova, a jednom godišnje kod težih radnih mesta.Tamo gde se desila smrt prouzrokovana povredom na radu ili je reč o teškoj kolektivnoj povredi, poslodavac je dužan da dodatno osposobi sve zaposlene. Za savetnike ili saradnike poslodavci će najpre uzimati kompetentne ljude iz firme, a tek ako ih nema među zaposlenima, onda mogu da se angažuju stručnajaci sa strane. Savetnici će imati ugovore o punom radnom vremenu, a ne “polovična rešenja”. Poslodavac je obavezan, ukoliko se usvoji predlog, da obeleži svako radno mesto gde se desila kazna.

-Poseban je problem u Beogradu, gde je danas 1.100 gradilišta na kojima je previše neoubučenih radnika, najviše je penionera. I najvažnije: prema Nacrtu, ubuduće će svaka firma morati da osigura svakog radnika i to od svih mogućih povreda. Inspektori rada imaće veća ovlašćenja, a obaveza je i osposobljavanje menadžmenta kako bi lakše i odgvornije sprovodili zakon. U našoj Upravi pri Ministarstvu rada imamo sva dokumenta i materijale za edukaciju koji su dobrodošli poslodavcima, ali oni za to i ne haju. Do sada je samo jedan poslodavac u Srbiji došao u Ministarstvo i interesovao se kako da unapredi zaštitu i zdravlje radnika na poslu – upozorila je Furtula dodajući da će novi zakon početi da se primenjuje od sredine decembra ove godine.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije