U Boru je vazduh prve kategorije

Prošle godine zabeležen je istorijski minimum zagađenja sumpor-dioksidom u Boru, kada je prosečna koncentracija SO2 u vazduhu bila 43,6 mikrograma po kubnom metru.

U aglomeracijama Bor, Novi Sad, Niš i Pančevo, kao i u zoni Srbija i zoni Vojvodina, vazduh je tokom 2016. bio prve kategorije (čist ili neznatno zagađen), jer godišnje granične vrednosti nisu prekoračene ni za jedan parametar (prvu kategoriju ima vazduh u kome nisu prekoračene granične vrednosti ni za jednu zagađujuću materiju). Godišnje granične vrednosti nisu prekoračene ni za jedan parametar (prvu kategoriju ima vazduh u kome nisu prekoračene granične vrednosti ni za jednu zagađujuću materiju). Ovo je deo godišnjeg izveštaja o kvalitetu vazduha u Republici Srbiji 2016, koji je sačinila Agencija za zaštitu životne sredine. Ocena kvaliteta vazduha izvršena je na osnovu srednjih godišnjih koncentracija zagađujućih materija dobijenih monitoringom kvaliteta vazduha na automatskim mernim stanicama u Boru, koje su uključene u državnu mrežu agencije.

U izveštaju se, takođe, navodi da je Bor dugi niz godina imao status prekomerno zagađenog grada zbog visokog nivoa koncentracija sumpor-dioksida (od 2010. do 2014. godine u Boru su bila dominantna prekoračenja SO2 uz prisutan porast čestine prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti), a 2016. došlo je do smanjenja pojave jako zagađenog vazduha za 27 odsto i prvi put vazduh u gradu bakra svrstan je u prvu kategoriju. Podsetimo, Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha toleriše godišnju graničnu vrednost sumpor-dioksida od 50 mikrograma po kubnom metru vazduha.

 

 

Izvor: telegraf.rs/ S.M.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije