Stambeno u Boru: ODLIČNOM NAPLATOM NAJMANJIH DUGOVA IZBEGNUTI SUD I IZVRŠITELJI!

Bor, S.M. – Zajedničke komisije stambenog preduzeća, Vodovoda i Komunalnog “3.oktobar” poslednjih dana prošlog meseca odlično su okončale posetu dužnicima i naplatile najminimalnija dugovanja za prva tri meseca 2018. Najpre je komisija Stambenog i Vodovoda posetila 50  kuća i stanova i na licu mesta, uz razgovor i bolje uslove, usepla da naplati značajan deo duga.

-To nas je ohrabrilo pa smo, 27. februara, i sa JKP Vodovod krenuli u sličnu akciju: posetili smo vlasnike 46 kuća i 19 stanova koji nisu izmirili sitnija, ali za nas značajna dugovanja za vodu za februar 2018. Prosečan iznos duga po domaćinstvu iznosio je 755,81 dinar. Za samo jedan dan na šalteru Stambenog 28 dužnika je izmirilo obavezu. Na taj način izbegnuto je utuženje i dodatni trošak za izvršitelja. Istovremeno, naše preduzeće sačuvalo je više od 100.000 dinara koje bi moralo da uplati kao predujam izvršitelju – kaže v.d. direktor JP za stambene usluge, Slaviša Frišković.

Akcija će biti nastavljena,  a očekuju se još neke novine kako bi se što efikasnije i na obostranu korist izmirivali – bez obzira na visinu – i stari i novi dugovi za komunalije.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije