Skupština RTB Bor donela odluku: Umesto četiri – jedno preduzeće

Rudnici bakra Bor, Rudnik bakra Majdanpek i Topionica i rafinacija – pripajaju se Matičnom i sa njim formiraju zajedničku, jedinstvenu kompaniju, odlučila je jednoglasno Skupština Rudarsko topioničarskog basena Bor i ova će odluka stupiti na snagu danom registracije u Agenciji za privredne registre, najduže za 60 dana.

Time RTB Bor postaje jedinstvena kompanija, a kapital i imovina prebacuju se u jednu firmu, objašnjava generalni direktor borskog basena Blagoje Spaskovski.

– Ništa se ne gubi i ništa ne otpisuje, već se samo anuliraju međusobna potraživanja. Spajanjem zavisnih preduzeća izgubiće se i unutrašnji PDV, što će značajno uticati na likvidnost kompanije. Neće više biti prodaje koncentrata, već njegove predaje i prerade u Topionici. Sa jednog mesta će se voditi tehnologija u rudarstvu i metalurgiji, sa jednog mesta će se upravljati kadrovima i sa jednog mesta biće nabavljani svi inputi. Sve to treba da doprinese i boljim proizvodno-finansijskim rezultatima i boljem poslovanju kompanije. Radnici ne gube nikakva prava, svi ostaju na poslu i niko neće biti oštećen. – izjavio je nakon sednice Skupštine RTB Bor generalni direktor Blagoje Spaskovski.

Statusna promena proizilazi i jedna je od obavezujućih mera iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije RTB Bor, koja prethodi promeni vlasničke strukture, odnosno pronalaženju strateškog partnera za RTB Bor. Resorni ministar Aleksandar Antić  je nedavno izjavio da tender za izbor strateškog partnera RTB Bor treba da bude raspisan u maju i da država nije suočena ni sa kakvim rokovima nametnutim sa strane. Prema njegovim rečima radi se o rokovima koje je država sama sebi postavila, a na pripremi tendera za izbor strateškog partnera se intenzivno radi. Strateški partner neće imati pravo i na rudu jer je ruda u isključivom vlasništvu države, kazao je ministar Antić  navodeći i  da će tender biti potpuno transparentan, kao i da će se pronaći najpovoljniji partner za Srbiju, koji će pratiti viziju da se RTB Bor razvija, da se otvaraju novi rudnici i zadrži sadašnji broj radnika.

 

 

 

Izvor: danas.rs

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije