SINDIKAT RUDARA SRBIJE – RTB BOR DOBIO REPREZENTATIVNOST

Bor, S.M. – Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja utvđena je, pre neki dan, reprezentativnost Sindikata rudara Srbije – RTB Bor. Posle Samostalnog i Nezavisnog sindikata u RTB Bor od sada će, kao reprezentativan, delovati i rudarski sindikat koji broj 790 članova.

-Ispunili smo glavni uslov reprezentativnosti, a to je broj članova. Od ukupno 4.883 zaposlena u RTB-u 16,1 odsto su u našem sindikatu, što je više od potrebnih 15 odsto. Dokumentacija važi od 6. septembra. Preostaje nam da se u novim uslovima sa novim gazdom dogovaramo i rešavamo najvažnija egzistencijalna pitanja zaposlenih. U prvom redu i dalje ćemo brinuti o standardu svih radnika, te zaštiti na radu i zaštiti zdravlja, odmorima, rekreaciji, boljim uslovima rada. Veruejmo da ćemo imati dobru saradnju sa novim vlasnicima kakva je bila i sa dosadašnjim menadžmentom – kaže predsednik Sindikata rudara Srbije sa sedištem u Boru, Milomir Mićko Milanović.

 

 

Na fotografiji: Milomir Milanović ispred zastave Sindikata rudara Srbije

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije