Sindikat „Nezavisnost“ prvi je zaštitnik interesa radnika RTB Bor

Bor, S.M. – Piše Dragan Jankucić, predsednik sindikata „Nezavisnost“ TIR-a:

“Sindikat „Nezavisnost TIR-a“  2017. godine obeležio je 20 godina sindikalnog rada i borbe za zaštitu prava svih zaposlenih u RTB-u Bor. „Nezavisnost“ je registrovana u TIR-u (RTB Bor) i to je prvi slučaj da  se u RTB-u Bor pojavio još jedan, novi sindikat. U početku bilo je dosta otpora tadašnjeg poslovodstva u prihvatanju ovog  sindikata, ali i otpora sindikalnih kolega iz, dotad, jedinog sindikata – sindikata bez konkurencije, Samostalnog sindikata. Od tada, na zadovoljstvo radnika, počinje pozitivna sindikalna utakmica u TIR-u za što veća prava radnika.

Ekonomsko i političko stanje u Srbiji odražavalo se i na RTB, te su vremenom mnoge obaveze poslovodstva prema radnicima kasnile ili se nisu usklađivale duži vremenski period. Sindikat „Nezavisnost TIR-a“ bio je inicijator ispunjenja mnogih obaveza poslodavca prema radnicima, kao što su usklađivanje toplog obroka (zatvaranjem kantina uvedena je linearna  novčana naknada.  i svi su u to doba dobijali oko 750, sada je preko 7.000dinara). Naknada za prevoz radnika nije bilo, jubilarne nagrade nisu isplaćivane više od deset godina. Nekada su dodeljivani zlatnici sa likom Tita, sada jubilarna nagrada vredi 30.000 do 150.000 dinara, u zavisnosti od radnog staža, regres nije postojao, sada je 7.200  dinara), poklon čestitka za novorođenče bila je 13.000, sada je  u iznosu jedne  prosečne zarade od oko 65.000 dinara.

Prosečna zarada uvećana je sa 40.000 na 65.000 dinara.

Treba istaći da su nas, nakon teškog početka, kasnije u svemu podržale kolege  iz Samostalnog sindikata TIR-a i matičnog preduzeća, te da smo sve postigli zajedničkim snagama. Sve ovo znatno je poboljšalo finansijsku situaciju zaposlenih u TIR-u i RTB-u Bor.

Sindikat „Nezavisnost” TIR-a učesnik je i u kreiranju modernog Kolektivnog ugovora u pregovorima sa poslodavcem. Do sada je ovaj sindikat jedini učesnik i potpisnik sva tri KU (Kolektivni ugovor) u TIR-u. koji, osim u ekonomskom smislu, pružaju radnicima i potpunu pravnu zaštitu. U početku osporavan zbog nedovoljne upućenosti radnika ili nepoznavanja sadržaja, ovaj KU je bio povod za zlonamerne i neosnovane komentare. Ali, sada su svi shvatili da su pojedina  prava radnika iz ovog dokumenta čak i veća od onih koja su definisana Zakonom o radu, te da je zbog toga naš KU jedan o boljih u Srbiji. Drugim rečima, ukoliko se radnik pridržava radne i tehnološke discipline, praktično je nemoguće da dobije otkaz ugovora o radu.

Naš sindikat je aktivno učestvovao u pregovorima u nekoliko neuspešnih  pokušaja privatizacije RTB-a, što je jedno veliko iskustvo. Vodili smo razgovore sa svim učesnicima i zainteresovanima za strateško partnerstvo i  uvideli razliku između ozbiljnih kompanija  i manipulanata. Takođe, svedoci smo i socijalnih programa za rešavanje viška radnika uz zahtev da u obzir jediono dolazi „samo dobrovoljno izjašnjavanje i što veća otpremnina“.

Kao sindikat sve vreme zalagali smo se za poboljšanje ekoloških uslova radne i životne sredine. Podsetiću da smo zbog takvih zahteva i insistiranja na uvođenju nove tehnologije bili javno optuživani kako ćemo dovesti do zatvaranja topionice. Na  jednom od sastanka poslovodstva i sindikata, gde se diskutovalo o  žalbi tadašnjeg direktora TIR-a, (upućena našem sindikatu zbog javne kritike za prekomerno zagađenje) direktor RTB-a Blagoje Spaskovski stao je u odbranu našeg sindikata i rekao: „Mi zaista zagađujemo i jesmo ekološka crna tačka u Evropi. To moramo zaustaviti i napraviti novu topionicu.“ Mislim da u tom trenutku  niko, pa ni mi sami, nismo verovali da će se to i desiti, a sada smo svedoci rada nove topionice i sumporne.

Posle dvadeset godina sindikalnog delovanja očekuje nas isti sindikalni posao. Biće  raspisan  tender  za strateško partnerstvo, moguć je  socijalni program, pregovaranje oko kolektivnog  ugovora…..”.

 

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije