Saopštenje Narodne stranke u Boru: Privatno zemljište u okolini Bora vlast otuđuje mimo dogovora sa vlasnicima!

Bor – U današnjem saopštenju Gradskog odbora Narodne stranke u Boru istaknuto je da se u aktuelnim postupcima eksproprijacije privatnog zemljišta na području sela Slatina, Metovnica i Krivelj grubo krše prava lokalnog stanovništva, a da adekvatne reakcije vlasti povodom tog problema nema. Saopštenje prenosimo u celosti:

“Gradski odbor Narodne stranke  želi da ukaže na alarmantnu situaciju u delovima grada Bora koji pripadaju katastarskim opštinama Slatina, Metovnica i Krivelj, a reč je o problemima oko eksproprijacije privatnog zemljišta. Vlada Republike Srbije donela je rešenja o promeni u bazi podataka katastra nepokretnosti, odnosno prevođenju privatne imovine fizičkih lica iz Slatine u korist kompanije Rakita iz Bora.

Zabeležbe o pokretanju postupka eksproprijacije u korist ove firme baziraju se na rešenjima Vlade i na osnovu izraženog „javnog interesa“ iako nije dogovorena isplata fizičkim licima. Rakita se, doduše, rešenjem Gradske uprave Bor, Odeljenja za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove, obavezuje da u roku od 15 dana od pravosnažnosti rešenja, podnese gradskom organu pismenu ponudu o obliku i visini naknade za eksproprisane parcele!? Vekovni vlasniici parcela se stavljaju u nezavidan položaj. Po principu moranja, jer ih je matična država ostavila u nemilost strane firme, jer ostaju bez mogućnosti uticanja i pregovaranja. Nezabeleženo u Evropi!

Postavlja se pitanje – koji se stvarni javni interes ostvari i kakvu korist imaju građani pojedinih sela i sam grad Bor? Ovakvim, čudnim delovanjem vlasti, samo strana firma ostvaruje interes i verovatno još nepoznati pojedinci?
Pokazatelj da su mutne radnje u pitanju je i to što je gradonačelnik Bora, na poslednjoj sednici Skupštine grada, izrazio sumnju u zakonitost takvih radnji.

Podsećamo građane da su gradska i republička vlast obećale da će RTB ostati u većinskom vlasništvu države Srbije nakon pronalaženja strateškog partnera i – ništa od toga. Obećali su i da će imovina koja nema direktne veze sa proizvodnjom bakra, tj. osnovnom delatnotnošću nove firme, preći u vlasništvo grada Bora, i opet – ništa. To su na sednicama Skupštine opštine Bor OBEĆALI čelnici vlasti! Svedoci smo da su hotel „Jezero“, objekti u banji, građevinsko zemljište i još neke nekretnine prešli u vlasništvo firme Zijin. Čak se sredstva od otkupa stanova slivaju na račun firme koja nije učestvovala u njihovoj izgradnji.

Aerodrom nakon poklanjanja državi, po mnogo čemu sudeći, doživeće sličnu sudbinu. Biće, najverovatnije, predat stranoj firmi. Na primer, po ugledu na poklanjanje zgrade Instituta. Da li je i to interes građana Bora?

Gradska vlast je ranije već oprostila 2,5 milijardi bivšem RTB pravdajući to „javnim interesom“. Zemljište u okolini Bora se pretvara u rudarsko, nestaće sela ili njihovi delovi. Gde se tu uklapa Strategija održivog razvoja? Šta je zaista cilj ove vlasti” – pita se Narodna stranka Bor u današnjem saopštenju.

Narodna stranka Bor je uz saopštenje poslala i više dokumenata o nezakonitom i čudnom otuđenju zemljišta u okolini Bora mimo dogovora sa vlasnicima.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije