RTB Bor: KAŽNJENI RUKOVODIOCI TIR-a ZA „OPASNO ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE“

Bor, 2. jun, S.M. – Kako nezvanično saznajemo od stručnjaka Topionice i rafinacije RTB-a Bor, direktor kompanije, Blagoje Spaskovski naredio je da se novčano, 20 odsto od mesečne zarade kazni sedam odgovornih rukovodilaca Topionice i rafinacije bakra (TIR), jer je 20-21. juna, tokom noći, došlo do prekomernog ispuštanja u atmosferu štetnih gasova iz novih metalurških pogona. Ovaj ekološki udar zabeležen je i na sajtu državne Agencije za zaštitu životne sredine  i registrovan je kao „opasan za životnu okolinu“.

IMGP3141-min

Nameće se pitanje: da li  za ovakav propust sleduje i krivična odgovornost, i ne samo interno kažnjenih direktora?

Isto tako, stiče se utisak de je povećana briga za zdravu životnu okolinu u Boru, što je i razumljivo kada se zna da je u novu topionicu i Fabriku sumorne kisline zvanično uloženo 250 miliona evra.

Kakav je uticaj nove topionice bio na kvalitet vazduha u Boru može da se pogleda i u ekspertskom zvaničnom izveštaju od novembra 2015. do maja 2016., kao i u periodu 2010-2014. godina koji je objavljen 21. juna na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Na fotografijama: Aerozagađenje iznad topioničkih pogona, snimak od 21. juna, u 4,40 h

Studija Agencije za zaštitu životne sredine o početnom uticaju nove topionice bakra u Boru na kvalitet vazduha

Na XXIV Međunarodnoj Konferenciji “EKOLOŠKA ISTINA” ECO-IST’16, koja se održava u Vrnjačkoj Banji, prezentovan je rad “INITIAL IMPACT OF NEW BOR COPPER SMELTER ON AIR QUALITY” čiji su autori T. Popović, B. Jović i J. Knežević.

Na području Bora su bila učestala prekoračenja GV dnevnih vrednosti SO2. Intenzitet prekoračenja je dostizao i desetostruke iznose GV.
U radu su dati rezultati analize prosečnog stanja kvaliteta vazduha u Boru u periodu 2010 – 2014. godine i kvaliteta vazduha od novembra 2015. godine, od kada radi samo nova topionica bakra.

I u periodu rada samo nove topionice bilo je prekoračenja dnevnih GV SO2 ali su se ona javljala 4 puta ređe nego u periodu 2010 – 2014. Prekoračenja vrednosti dvostruko veće od GV bila su 7 puta ređa, dok su trostruka prekoračenja GV bila 38 puta ređa. Desetostruka prekoračenja GV su zabeležena u prethodnom periodu. U uslovima rada samo nove topionice takve slučajeve ne treba više očekivati.
Prezentaciju rada “INITIAL IMPACT OF NEW BOR COPPER SMELTER ON AIR QUALITY” možete pogledati ovde.
Pouzdanost ovih ocena se može povećati analizom dužeg perioda rada samo nove topionice. Autori će tu činjenicu imati u vidu u narednom periodu kada se ovakva analiza može ponoviti.

13432361_558332717682251_6075048692565189841_n

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije