Prvi koordinacioni sastanak partnera na projektu “Kreativnost bez granica”

 

 

 

U UG ‘’KOKORO’’-Bor, 14. i 15. oktobra održan je prvi koordinacioni sastanak partnera na projektu RORS 314 Podrška preventivno-razvojnim potrebama mladih “Kreativnost bez granica” koji realizuje Udruženje građana ,,Kokoro‘‘ – Bor u partnerstvu sa: National College ”Mircea Eliade” iz Rešice, Casa Corpului Didactic Caras-Severin i UG ‘’VILLAGE’’ Pokret za razvoj sela Zlot.

Na sastanku su definisani dalji koraci i usaglašeni planer aktivnosti, termini treninga svih projektnih partnera za nesmetano odvijanje aktivnosti na dostizanju cilja. Dogovoren je dizajn web sajta i FB strane projekta. Analiza sadržaja i dizajn promo i informativnoedukativnih materijala koji će se štampati u projektu za korisnike, širu javnost i vidljivost projekta. Takođe, analiza tematskih celina koji će se obrađivati na treninzima, propratnog materijala u funkciji podrške primeni usvojenih znanja i veština u praksi nakon obuke.

Prezentovan je pregled korišćenja baze, forme, način, dinamika i procedure narativnog i finansijskog izveštavanja. Doneta je odluka o formiranju Upravnog odbora iz redova partnerskih organizacija i usvojen Pravilnik o radu.

Dogovoreno je funkcionisanje projektnog tima, mogući rizici i način prevazilaženja, komunikacija i ažuriranje dokumentacije, priprema i sprovođenje projektnih aktivnosti. Učesnicima su distribuirani interni materijali usaglašeni na sastanku i sadržaji lifleta (4 vrste) istovetni na nivou projekta.

 

Kontakt osoba:Milojka Milivojević,

Menadžer projekta, telefon: +381 30 24 96 760, faks: +381 30 24 96 761, e-mail:

kokorom@mts.rs

UG Kokoro

 

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije