Predstavljeni potencijali istočne Srbije za evropsku mrežu ’’Biseri Dunava’’

Predstavnici RARIS-a, zajedno sa predstavnicima sektora transporta i turizma iz devet evropskih zemalja, realizuju projekat “Transdanube.Pearls” za uspostavljanje mreže ’’Bisera Dunava’’.

U okviru projekta „Transdanube.Pearls”, predstavnici RARIS-a, zajedno sa četrdeset predstavnika sektora transporta i turizma iz devet evropskih zemalja, 21. i 22. marta učestvovali su na sastanku partnera u Vukovaru. Tokom sastanka, partneri su predstavili dosadašnje rezultate aktivnosti koje vode ka unapređenju mogućnosti da posetioci putuju unutar i između turističkih destinacija na Dunavu koristeći voz, autobus, brod ili bicikl.

U okviru projekta „Transdanube.Pearls’’ biće stvoreni preduslovi za uspostavljanje mreže destinacija ’’Biseri Dunava’’, a tokom trajanja projekta, svaka destinacija koja teži ka članstvu u mreži će podsticati održivi transport u turizmu kroz sveobuhvatan skup aktivnosti, kao što su: uspostavljanje informacionih centara za mobilnost, edukacija, definisanje i preduzimanje mera za unapređenje infrastrukture i uslova za značajnije korišćenje održivih transportnih sredstava, unapređenje informisanosti o održivom transportu za stanovnike i turiste, itd.

Projekat radi na podsticanju svih vidova održivog transporta duž Dunava, sa akcentom na značajniju upotrebu bicikla kao prevoznog sredstva, uvođenje sistema iznajmljivanje i  parkiranje, unapređenje infrastrukture, biciklističkih staza, signalizacije itd.

Više o mreži „Biseri Dunava“ možete saznati na sajtu RARIS-a: https://www.raris.org/index.php/vesti kao i sajtu Transdanube.Pearls: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

 

 

Foto: RARIS

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije