Pravila korišćenja

Dobro došli na veb portal solarismediabor.rs, informativno internet glasilo u vlasništvu agencije Solaris media Bor, koja je njegov izdavač. Delatnost izdavača i urednika portala je usmerena na objavljivanje ideja, informacija i mišljenja o događajima, pojavama i ličnostima u pogledu kojih javnost ima opravdan interes da bude blagovremeno, potpuno i istinito informisana.

Korišćenjem bilo kog dela portala solarismediabor.rs, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. U tom smislu, korisnici su dužni da se redovno informišu o  pravilima korišćenja, te se smatra da su kontinuiranim korišćenjem portala solarismediabor.rs, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, kao i da su ih razumeli u celosti.

Nijedan deo portala solarismediabor.rs ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

ZAŠTITA LIČNIH, AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA

Agencija Solaris media Bor je isklučivi vlasnik i polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje objavljene i dostupne na portalu solarismediabor.rs. Izričito je zabranjen bilo koji oblik neovlašćenog korišćenja, preuzimanja ili dalje distribucije autorskih sadržaja sa portala solarismediabor.rs u komercijalne svrhe, bez dozvole vlasnika. U slučaju kršenja navedenih pravila, agencija Solaris media Bor je ovlašćena na preduzimanje odgovarajućih pravnih radnji u cilju zaštite svojih zakonom zagarantovanih prava.

U cilju pribavljanja eventualne saglasnosti na preuzimanje ili korišćenje autorskih sadržaja sa portala solarismediabor.rs, svi zainteresovani subjekti zahtev mogu uputiti na mail adresu office@solarismediabor.rs.

Dozvoljeno je korišćenje autorskih sadržaja sa portala solarismediabor.rs u lične i nekomercijalne svrhe, uz obavezno poštovanje prava paterniteta autora.

U slučaju korišćenja portala solarismediabor.rs kao izvora za određenu informaciju, obavezno je izričito navođenje te činjenice na jasno vidljivom mestu, kao i postavljanje linka koju će direktno voditi ka predmetnoj stranici na portalu solarismediabor.rs.

Ukoliko smatrate da je određenim sadržajem objavljenim na portalu solarismediabor.rs povređeno Vaše lično, autorsko ili bilo koje drugo pravo ili opravdani pravni interes, možete zahtevati objavu odgovora ili ispravke. Zahtev za ispravku  će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti i opravdanosti sadržaja zahteva.

PRAVILA KORIŠĆENJA OSTALIH SADRŽAJA

Osim sopstvenih autorskih sadržaja, portal solarismediabor.rs se sastoji i od sadržaja partnera i oglašivača, kao i sadržaja i linkova koji vode ka spoljašnjim stranicama, odnosno sadržajima kreiranim od strane trećih lica. Portal solarismediabor.rs ne vrši bilo kakav nadzor ili kontrolu nad navedenim sadržajima i drugim internet stranicama, zbog čega ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu tih sadržaja.

Portal solarismediabor.rs i agencija Solaris media Bor, kao njegov izdavač, nisu odgovorni za sadržaj oglašivača na portalu, niti za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika portala solarismediabor.rs, preko ili izvan samog portala, se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te portal solarismediabor.rs nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Delatnost izdavača i urednika portala solarismediabor.rs je usmerena ka, između ostalog, obezbeđivanju njegovog stabilnog i sigurnog funkcionisanja. Ipak, urednici i izdavači nisu odgovorni u slučaju eventualnog prekida emitovanja ili funkcionisanja portala, niti su odgovorni u slučaju eventualnog pojavljivanja internet virusa ili drugih štetnih sadržaja na portalu, postavljenih od strane trećih lica.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Portal solarismediabor.rs poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca, s tim da portal može koristiti podatke o korisnicima dobijene tokom njegovog korišćenja (isključivo podaci o računaru i o internet provajderu) isključivo u svrhu poboljšanja kvaliteta sadržaja na portalu i njihovog prilagođavanja publici koja ga posećuje.

IZMENA I PRIMENA PRAVILA KORIŠĆENJA

Agencija Solaris media Bor zadržava pravo da kao izdavač u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili trajno izmeni pravila korišćenja portala solarismediabor.rs.

Navedena pravila korišćenja se primenjuju nazavisno od načina i platforme korišćenja portala  solarismediabor.rs, bez izuzetka.