Podrška preventivno – razvojnim potrebama mladih ‘‘Kreativnost bez granica‘‘

U okviru Projekta Podrška preventivno-razvojnim potrebama mladih ‘’Kreativnost bez granica’’ koji sufinansira Evropska Unija, a sprovodi UG ‘’Kokoro’’- Bor i partneri, u Klubu lokalnog servisa usluge u zajednici sa mladima realizuju se radionice usmerene razvoju veština lične, socijalne i emocionalne zrelosti  za uspostavljanje i unapređivanje partnerskih relacija. Učesnici radionica su mladi srednjoškolskog uzrasta do 10 u grupi u skladu sa predviđenim merama zaštite od Covid 19.  Voditelji su stručni radnici koji su prošli 5-dnevnu obuku organizovanu u okviru projekta o temi značajnoj za adolescentni uzrast.

Tokom aktivnosti mladi prolaze set radionica različitih sadržaja ( koje čine celinu) sa ciljem da, u skladu sa uzrastom, razviju zrelije odnose, prepoznaju pogrešne stavove, neadekvatna očekivanja i ponašanja; da razviju odgovorno ponašanje u emotivnim vezama, odnose međusobnog poštovanja i samopoštovanja; Uče razmeni pažnje i osećanja u parterskim relacijama, komunikaciji i osnaživanju za odgovore u problemskim situacijijama. Takođe, bitno je kako prepoznati uticaj i obrasce ponašanja koji se nose iz primarne porodice i prenoose u relaciji sa drugima; da razvijaju realna očekivanja od ljubavi u skladu sa svojim potrebama, unapređuju svoje životne veštine: kako prepoznati u vezi ono što im ne prija, kako se odupretii negativnom uticaju, prepoznati nasilje „toksične veze“ i moguće načine adekvatnog pristupa u suočavanju i razrešavanju. Važno je i razvijanje komunikacijskih i veština ispoljavanja emocija na adekvatan način, kao i povećanje osetljivosti za svoje i potrebe drugog u otvorenoj i autentičnoj razmeni osećanja i uvida u sopstveno ponašanje. Pottrbno je i  saopštenje sopstvenih stavova umesto nuđenja poželjnih odgovora ”kako bi trebalo”.

Sa mladima se radi po akreditovanom programu sa adekvatnim informacijama umesto pogrešnih predstava i očekivanja od partnerstva s obzirom na različite nivoe informisanja.

Bolje upoznavanje i razvijanje partnreskih relacija i ‘’usaglašavanje’’ u vezi uključuje građenje zrelih i stabilnih partnerskih relacija zasnovano na dobrom poznavanju partnera, otvorenoj međusobnoj priči o sebi, svojim potrebama i željama umesto na iracionalnim idejama i idealističkim predstavama o ljubavi. Neophodno je i sprečavanje i prevazilaženje raznih teškoća koje nastaju tokom razvoja partnerskog odnosa u segmentima komunikacije, emocionalne povezanosti, odnosa moći… .

Aktivnost uključuje i psiho socijalnu podršku usmerenu unapređenju partnerskih relacija s obzirom da je za jedan zadovoljavajući partnerski odnos potrebno dosta toga (osećanja, nežnost, dobra komunikacija, odnosi poštovanja i poverenja, autonomija, posvećenost, zadovoljstvo, uzajamna podrška, prijateljstvo, iskrenost, razumevanje, tolerantnost, vernost, veštine prevazilaženja problema)… Ono što vezu čini srećnom jeste i duboko prijateljstvo koje podrazumeva uzajamno poštovanje i uživanje.

Sledeći set radionica zakazan je 22. septembr od 10 sati.

Sredom od 18 sati odvijaju se radionice sa roditeljima na povećanju roditeljskih kompetencija u odgovoru na potrebe svoje dece i adelvatne komunikacije i u situaciji problema.

Takođe, u toku se kreativne radionice, četvrtkom od 14 sati aktivnosti koje okupiraju pažnju, razvijaju smirenost, smanjuju stres, povećavaju samopouzdanje, doživljaj pripadnosti i demonstriraju aktivizam.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije