Podrška preventivno – razvojnim potrebama mladih ‘‘Kreativnost bez granica‘‘ eMS kod: RORS – 314

U okviru Projekta Podrška preventivno-razvojnim potrebama mladih ‘’Kreativnost bez granica’’ , koji sufinansira Evropska Unija, u Klubu Organizacije Kokoro u Boru u toku je serijal radionica sa grupama mladih za jačanje lične emocionalne i socijalne zrelosti na uspostavljanju i unapređenju partnerskih relacija.

Cilj je da mladi razvijaju lične karakteristike i realna očekivanja od ljubavi i unaprede svoje životne veštine u tom segmentu. Naime, uče šta je partnerski odnos, šta sve čini partnerski odnos i šta je značajno za kvalitetan partnerski odnos; uče o segmentu davanja-primanja, o rizičnim tačkama, mogućim problemima i koje su snage u partnerskom odnosu.

Intimno partnerstvo, na primer, nije stanje koje je jednom dato, već je to proces. Nešto što se uči, neguje, razvija. Za to je potreban aktivan doprinos oba partnera. Problemi se najčešće javljaju, ne zbog deficita emocija, već nedostatka veština kako se nositi s mogućim problemima. Da se zreo i stabilan partnerski odnos gradi, pre svega, na dobrom poznavanju partnera, otvorenoj međusobnoj priči o sebi, svojim potrebama i željama, umesto na iracionalnim idejama i idealističkim predstavama o ljubavi.

Učešće na radionicama omogućava mladima i postizanje većeg stepena emocionalne i socijalne zrelosti, bolju adaptibilnost, izbor i razvijanje kvalitetno zrelijih odgovora u partnerskim relacijama.

Mladi će, kroz učešće u radionicama, razvit i komunikacijske veštine i sposobnosti ispoljavanja emocija na adekvatan način. Ojačaće senzibilitet za svoje potrebe i potrebe drugog, kao i otvorenu i autentičnu razmenu osćanja.Upoznaće i sopstvene percepcije i naučiti da razmišljaju o temi, da procenjuju i saopštavaju sopstvene stavove umesto nuđenja poželjnih odgovora ”kako bi trebalo”. Upoznaće, isto tako, sopstvena očekivanja, razmenu pažnje i osećanja, predrasude i stereotipe u partnerskom odnosu, i uverenja o ljubavi i očekivanja od partnera; i posebno kako ta očekivanja utiču na obrasce ponašanja. Upoznaće se, najazd, i o konfliktu u parterskim relacijama, veštini rešavanja; dobiće saznanja o veštinama komunikacije, ali i osnažiti da odgovore u problem situaciji.

U nastavku, i tokom leta, organizovaće se različiti sadržaji aktivnosti i radionica sa mladima i roditeljima, uključujući i  kreativne radionice namenjene mladima od 10-18 godina.

 

Foto: Radionica

 

Kontakt osoba, Milojka Milivojević, menadžer projekta

Mob. telefon: 060/54 31 888                                                                                                                                                                E-mail: kokorom@mts.rs

 

UG Kokoro

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije