Podrška EU Boru za unapređenje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama

 

Bor, S.M. – Udruženje  građana “KOKORO“-Bor, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bor, od juna 2019. do oktobra 2020. godine, sprovodi projekat “Mobilisanje resursa u inkluziji marginalizovanih i ranjivih grupa na jačanju socijalne  kohezije u Boru’’. Cilj je povećanje inkluzije i poboljšanje pristupa obrazovanju i izboru zanimanja pripadnika marginalizovanih grupa i efikasna upotreba resursa u zajednici, promocija tolerancije i pozitivnog razvoja ove grupe dece i mladih.  Aktivnosti se realizuju kroz  sledeće  grupe:

  • podrška u učenju (matematike, fizike, hemije, engleskog jezika) za nastavljanje  školovanja,
  • realizovani KT kursevi (bazični, bezbedbosti mladih  na internetu, korišćenju e-mail… power point, Web dizajn),
  • kursevi profesionalne orijentacije učenika,
  • savetovanje za mlade,
  • osnaživanje roditelja/staratelja da podrže decu u kontinuiranom obrazovanju, samostalnom izboru zanimanja  i oblikovanje  vrednosnih  stavova (tolerancije, prevencije dečjih brakova i drugih rtizičnih ponašanja)…  Realizovane su u lokalom servisu i socijalne usluge – u Dnevnom boravku. U Dnevnom  boravku za mlade je dostupan računar sa mogučnošću izrade i štampanja seminarskih. Računari  mogu da se koriste i za ostale  potrebe.

U toku je realizacija serijala  aktivnosti na građenju kapaciteta timova koji rade sa mladima iz osetljivih  grupa  – ’’Specijalizovana obuka članova tima za profesionalnu orijentaciju sa fokusom na realizaciju realnih susreta sa svetom rada’’. Planira se i da se do kraja meseca organizuje zajednički sastanak  i formira  mreža  profesionalne  orijentacije u zajednici, definišu uloge i zajednička  saradnja. Obukom će se obuhvatiti pedagoški asistenti i nastavnici – članovi školskih timova profedionalne orijentacije osnovnih škola kojima će se uručiti materijali  sa priručnikom. Ovi materijali kreirani  su u okviru akreditovanog programa GIZ-a, gde je i bio angažovan voditelj planirane  obuke  sa iskustvom u školama  širom  Srbije.

Više informacija u UG ’’KOKORO’’-Bor, Ul. S. Kovačevič br. 15 L1, tel: 24 96 761, kokorom@mts.rs

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije