Opštinska uprava Bor: IMAMO NAJMANJE PLATE, A NOVČANA POMOĆ ODLAZI NAJPLAĆENIJIM . PRETNJA ŠTRAJKOM!

Bor, S.M. – Lidija Načić, direktorica JP za stamebne usluge, obrazlažući Program rada svog preduzeća za ovu godinu na nedavnoj sednici Opštinskog veća, obrazložila je da je u planu i solidarna pomoć za svih 37 zaposlenih od 41.800 dinara. Na ovaj “planski zadatak”, iako je pitanje kako će “Stambeno” poslovati, prvo su reagovali radnici u Opštinskoj upravi Bor (njih  je ukupno oko 200) jer godinama primaju minimalne plate. Na primer, radnik sa srednjom stručnom  spremom zarađuje prosečno 27, a  sa višom 33.000 dinara.

-Od nas, koliko znam, jedino gore prolaze radnici u Sprotskom centru Bor. U “Stambenom”  prosek nije manji od 47.000 dinara. Čistačica kod njih ima istu platu kao i naš radnik sa srednjom školom i većim radnim stažom. Ako je reč o solidanroj pomoći, a jeste, onda bi trebalo svi budžetdski korisnici da budu isto uvaženi. Prošle godine jedva smo, kao i ostali, dobili 20.000 dinara pomoći i to sa zakašnjenjem u ovoj godini. To ne možemo da prihatimo i zato ćemo, ukoliko budemo izuzeti, shodno zakonu, krenuti u štrajk. Svi u  javnom sektoru treba da  budu isto tretirani – kaže predsednik sindikata u Opštinskoj upravi i predsednik Opštinskog Samostalnog sindikata, Rade Filipović.

Odluke sindikata Opštinske uprave objavljene su i postavljene na oglasnim tablama u opštinskoj zgradi.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije