Narodna stranka Bor: KONCENTRACIJE OLOVA, ARSENA I KADMIJUMA SU ALARMANTNE!

U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta ambijentalnog vazduha za Bor i okolinu za za janura 2020. godine, vidi se nastavak zagađenja iz 2019. i veliko prekoračenje štetnih materija u vazduhu u odnosu na zakonom dozvoljene. Na primer: koncentracija arsena kreće se od 53 ng/m³ vazduha na mernom mestu Gradski park – 125 ng/m³ u Krivelju – 493,3 ng/m³ na mernom mestu Institut, dok na mernom mestu Jugopetrol ide do neverovatnih 5401 ng/m³, čime je oboren neslavan rekord iz decembra meseca 2019. godine (4771,5 ng/m³ vazduha), navodi Narodna stranka Bor u sopštenju upućenom medijima.
Koncentracija izuzetno kancerogenog kadmijuma kreće se od 8,2 ng/m³ vazduha u gradskom parku, preko 57,2 ng/m³ kod Instituta, do užasavajućih 1556,5 ng/m³ na mernom mestu Jugopetrol!

Iz izveštaja se vidi da koncentracija sumpor-dioksida (SO₂) na mernom mestu Jugopetrol prekoračuje graničnu i tolerantnu vrednost (koja po zakonu iznosi 125 µg/m³ vazduha) u toku 20 dana! Na mernom mestu Tehnički fakultet u toku 9 dana, na mernim mestima Gradski park i Institut, tokom 4 dana, a po po zakonu u toku kalendarske godine, dozvoljeno je prekoračenje od samo 3 puta!

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta ambijentalnog vazduha u Boru:

Godišnji izveštaj za 2019. godinu daje poražavajuće rezultate i pokazuje da aktuelna vlast ne reaguje iako je država i dalje vlasnik više od trećine Zijina. Kao da više brinu o zagađivaču?!
Zakonski propisi se stalno krše – zagađenje je stalno prisutno i daleko je iznad dozvoljenih zakonskih propisa, kako za sumpordioksid (SO₂), tako i za suspendovane čestice (RM10). Uz to su koncentracije izuzetno opasnih materija poput arsena (As) i kadmijuma(Cd) stalno prisutne u višestruko povećanim kincentracijama od zakonom dozvoljenih. Takođe, posle dugo vremena se pojavljuju opasni metali: olovo (Pb) i nikl (Ni). To potvrđuje i godišnji izveštaj o zagađenju koji za račun grada Bora radi Laboratorija za hemijska ispitivanja Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru (ima ih na sajtu grada Bora-javni prikaz). Ove izveštaje dobijaju: Grad Bor, Ministarstvo za zaštitu životne sredine-Sektor za zaštitu životne sredine (Vesna Mitrović) i Ministarstvo za zaštitu životne sredine (područni centar Bor- Inspektor Emila Tošić).

Izveštaj za 2019. godinu pokazuje da su prekoračenja, u odnosu na godišnju graničnu vrednost (50 µg/m³ vazduha) evidentirana na mernom mestu Tehnički fakultet (69 µg/m³ vazduha) i Jugopetrol (166 µg/m³ vazduha). Prekoračenje dnevne granične i tolerantne vrednosti (125 µg/m³ vazduha) je višestruko veće od zakonom dozvoljene (tri puta u toku kalendarske godine). Po mernim mestima to izgleda ovako: Gradski park-30 dana, Institut-8 dana, Tehnički fakultet -47 dana i Jugopetrol- čak 139 dana sa maksimalno izmerenom koncentracijom ЅO2 od 1783 µg/m³ vazduha u novembru.
Prekoračenje dnevne granične i tolerantne (50 µg/m³) koncentracije suspendovanih čestica (RM10) zabeleženo je u Krivelju (36 dana) i na Jugopetrolu (72 dana), gde je zabeležena i maksimalna koncentracija 150 µg/m³.
Izmerene koncentracije olovai pogotovo arsena i kadmijuma su alarmantne!
-Na mernom mestu Jugopetrol koncentracija olova je bila 52 dana iznad dnevne granične zakonom dozvoljene vrednosti sa maksimalno izmerenom koncentracijom olova u suspenovanim česticama RM10 u decembru (6032 µg/m³ u odnosu na zakonom dozvoljenu vrednost 1 µg/m³).
-Srednja godišnja koncentracija izuzetno kancerogenog kadmijuma se kretala od 10,6 ng/m³ vazduha u gradskom parku, do 44,9 ng/m³ na mernom mestu Jugopetrol (9 puta veća koncentracija od zakonom dozvoljene (5 ng/m³). Maksimalno je izmerena koncentracija kadmijuma od 370,1 ng/m³ vazduha!
Srednja godišnja koncentracija arsena po mernim mestima se kretala, od 11,1 ng/m³ vazduha na mernom mestu Krivelj, 14,5 kod Tehničkog fakulteta, 31,3 na mernom mestu Institut, 115,8 u gradskom parku do 550 ng/m³ vazduha na mernom mestu Jugopetrol. U odnosu na godišnjuciljnu vrednost (6 ng/m³ vazduha) ogromna su prekoračenja! Dnevna koncentracija arsena na mernom mestu Jugopetrol dostigla je u decembru 4771,5 ng/m³ vazduha.

Ovaj izveštaj mora da zabrine sve dobronamerne ljude, jer pokazuje da je životna sredina u Boru i okolini ugroženija nego ikad. Državni organi moraju da reaguju, jer lokalna vlast kao da je totalno nemoćna. Kupovina vremena sa tzv. javnom novogodišnjom raspravom o Kratkoročnom akcionom planu pokazuje da oni ne smeju da se zamere ni kineskim gazdama ni centrali SNS. Zbog toga su Borani žrtve čestih i opasnih ekoloških udara.

U slučaju da nadležne institucije i dalje ništa ne učine, ovaj se problem moramo podići na međunarodni nivo, jer je zdravlje svih nas iznad interesa pojedinaca i profita zagađivača.
Najavljene tužbe prema zagađivaču ne mogu biti zamena za najveću dragocenost- zdravlje građana, dodaje se u saopštenju Narodne stranke u Boru.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije