Međunarodna konferencija povodom početka projekta TransDanube.Pearls

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (RARIS) zajedno sa Austrijskom agencijom za zaštitu životne sredine (vodeći partner) organizuje medjunarodnu konferenciju povodom početka realizacije projekta TransDanube. Pearls (Biseri TransDunava) – Mreža za održivi transport duž Dunava. Projekat se realizuje u okviru Dunavskog Programa a finansira od strane Evropskeunije.

Region Dunava je jedna od najperspektivnijih turističkih destinacija Evrope. Većina putovanja u regionu Dunava obavlja se automobilima, što ima negativan uticaj na životnu sredinu i stanovništvo. Projekat TransDanube.Pearls ima za cilj da uspostavi održivi transport u turizmu duž Dunava kroz izgradnju mreže održivog transporta.

U projektu učestvuje 15 organizacija iz 9 zemalja.

Projekat je važan za Srbiju, izmedju ostalog i iz sledećih razloga:
– Izradiće se prethodna studija opravdanosti za izgradnju sistema za rentiranje bicikala i/ili e-bicikala u oblasti „Gvozdena vrata“
– Pomoći će se boljem sistematizovanju i većoj dostupnosti saobraćajnih informacija;
– Odabraće se destinacija kojoj će se pomoći da postane „biser“ Dunava i koja će biti uključena u Evropski turistički proizvod „Biseri Dunava“

Centralni element projekta je uspostavljanje mreže destinacija (“Danube.Pearls” – „Biseri Dunava“) posvećenih održivom transportu za turiste i stanovnike duž Dunava koje podržavaju transnacionalnu saradnju između različitih aktera iz saobraćaja i turizma. Razvoj zajedničkih transnacionalnih standarda i organizacionih struktura će obezbediti nastavak rada ove mreže i po završetku projekta. Projekat će raditi na razvoju usluga održivog transporta i poboljšanju kombinacije različitih transportnih sredstava unutar i između destinacija. Osnivanje regionalnih centara i formiranje informacionih platformi za transport doprineće većem korišćenju održivih transportnih sredstava u regionu Dunava.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije