KUMSTVO I BRATIMSTVO KAO OBLICI DUHOVNOG SRODSTVA U OKOLINI BORA

Malo je događaja u kulturi borskog kraja sa tradicijom dugom 57 godina…

Manifestacija „Susreti sela” predstavlja jedan od najznajnijih događaja autentične narodne baštine, pesme, igre, običaja i izvornog stvaralaštva našeg kraja.

Raspored takmičenja do kraja Manifestacije ,,Susreti sela“:

10. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u D.B.Reci u 20 sati. Susret između KUD iz D.B.Reke i KUD iz Šarbanovca

13. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Bučju u 20 sati. Susret između KUD iz Bučja i KUD iz Metovnice

15. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Oštrelju u 20 sati. Susret između KUD iz Oštrelja i KUD iz Brestovca

16. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Slatini u 20 sati. Susret između KUD iz Slatine i KUD iz Krivelja

18. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Zlotu u 20 sati. Susret između KUD iz Zlota i KUD iz Oštrelja

19. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Brestovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Brestovca i KUD iz D.B.Reke

20. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Šarbanovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Šarbanovca i KUD iz Slatine.

25. 05. 2018. godine – Završna manifestacija ,,Susreti sela“ u D.B.Reci

 

Tema običaja ovogodišnje manifestacije je: ,,KUMSTVO I BRATIMSTVO KAO OBLICI DUHOVNOG SRODSTVA U OKOLINI BORA“.

Manifestacija „Susreti sela 2018“   se odvija po principu dva puta domaćin i dva puta gost.

Organizatori manifestacije su Ustanova „Centar za kulturu opštine Bor“ i kulturno umetnička društva, a pokrovitelj manifestacije je Opština Bor.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije