KOKORO I MLADI: BEZ “DRUGE ŠANSE” JOŠ VEĆI PROBLEMI

Bor, S.M. – U Boru je 5.jula održan okrugli sto o temi “Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima ponašanja – usluga socijalne zaštite u zajednici’’ u sklopu projekta‘’Promeni za dobro” koji Udruženje “KOKORO” Bor realizuje u partnetstvu sa Centrom za socijalni rad u Boru. Projekat traje od  1. oktobra 2018 do 31.jula 2019. godine.

Cilj Okruglog stola je promocija poslovnog i civilnog sektora za međusektorsku saradnju u socijalnoj inkluziji, kao i podrška mladima u riziku i sa problemima u ponašanju i podizanje svesti lokalnih i regionalnih subjekata o značaju prevencije i intervencije sa ispoljenim antisocijalnim ponašanjima kroz uslugu u zajednici.

U uvodnim izlaganjima i saopštenjima istaknuto je da delinkventno ponašanje maloletnika nije priča o uspehu, već svedoči o neuspehu društva da obezbedi zaštitno okruženje za svoju decu. Ulazak mladih u sukob sa zakonom rezultat je suženih mogućnosti i šanse za njihov razvoj. Ove šanse su  još više ograničene kada se makar i jednom uđe u sistem krivičnog pravosuđa. Oni su, u tom slučaju, u poziciji pre da budu žigosani i isključeni iz društva, nego da se rehabilituju. Ako mladi u sukobu sa zakonom nastave da budu kriminalizovani, dok im je istovremeno uskraćena „druga šansa’’ koju zaslužuju, njihove mogućnosti su svedene na to da krše zakon. To im se, nažalost, događa i kada odrastu i zavrede dodatnu podršku društva.

Odrastanjem, pretežno u jednoroditeljskim porodicama ili napuštanje škole, dodatno usložava postojeće potencijale i prolongira problem. Zbog toga je podrška ovoj grupi mladih neophodna kako bi se zaustavio trend porasta problema u ponašanju i njihove reintegracije u zajednicu i prosocijalnu vršnjačku grupu. Vaspitne kompetencije roditelja, naglašeno je, idu od nerazumevanja do slabe saradnje sa stručnim službama. Raskorak na toj relaciji proizvodi agresivan odgovor i narušava odnose. Vidan je nedostatak i znanja, ali i kako se to stučno kaže, „veštine supervizije ponašanja i prosocijalnih odgovora na razvojne potrebe svoje dece“. Zato neblagovremeno i neadekvatno reagovanje roditelja doprinosi „struktuiranju razvojnih problema u razvojni poremećaj“.

Učesnici su pozvani da prošire razumevanje za ovu i te kako važnu temu, te da definišu konkretne predloge primenjive u praksi.

Predstavnici Centra za socijalni rad u Boru govorili su o značaju i prednostima socijalne usluge u prevenciji i  podršci mladima sa problemima u ponašanju. Bitni su i uslovi za primenu vaspitnih mera i ispunjavanje obaveza po Zakonu o maloletnm učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika u Srbiji.

Dinamična diskusija odvijala se u smeru jačanja međusektorske saradnje u razvoju mladih u njihovom najboljem interesu. Predstavnici iz sektora obrazovanja nastupili su sa novim idejama i predlozima za podršku mladima, posebno posle završetka projekta.

 

Na fotografiji: Učesnici Okruglog stola u prostorijama Udruženja KOKORO – kako pomoći  mladima sa    problematičnim ponašanjem?

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije