Kokoro: OBUKA VOLONTERA O INTERKULTURALNOSTI, TOLERANCIJI I HUMANIM VREDNOSTIMA

Bor, S.M. – Udruženje građana “KOKORO” već 12 meseci radi na realizacji projekta ”Živeti zajedno u svetu različitosti’’, koje finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija, u okviru programa: ’’Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma:ka interkulturalizmu’’. U okviru ovog projekta, udruženje “KOKORO” od 3. do 7. februara 2020. organizuje obuku grupe mladih volontera ”lidera promocije interkulturalnosti, tolerancije i humanih vrednosti’’ u Klubu mladih u Gimnaziji.

Obukom će biti obuhvaćeno 26 mladih iz sve četiri srednje škole i završnih zazreda četiri osnovne čkole. Uspešnost će se meriti pretestom ulaznog fonda znanja i posttestom na kraju projekta. Svim polaznicima biće uručeni sertifikati i praktikum uključujući i sadržaje radionica koje će volonteri u nastavku realizovati i to  prilagođene uzrastu i potrebama.

Cilj je ojačati kapacitete mladih da aktivno učestvuju  u povećanju socijalne kohezije kroz unapređenje interetničkih odnosa i saradnju; da mobilišu društvene resurse po pitanju tolerancije na različitosti, međusobni dijalog i poštovanje ljudskih i manjinskih prava na dostizanju interkulturalnog  dtuštva; da formira obučen interetnički tim mladih za rad sa vršnjačkim grupama u školi, zajednici i servisu lokalne usluge koji će identifikovati potrebe, pokretati zajedničke akcije i razvijati interetničke odnose na dostizanju socijalne kohezije u procesu razvoja demokratskog društva i jednakih mogućnost; da ohrabruje i podstiče vršnjake da prepoznaju predrasude, reaguju, povežu se i sprečavaju segregaciju.; da prepoznaju prepreke, ali i pozitivne aspekte bogatstva različitosti i razviju takav pristup životu koji podrazumeva stalan dijalog i promenu kroz kontakte; da tragaju za načinima kako ostvariti susret sa raznolikošću bez osećaja ugroženosti sa fokusom na zajedničko razumevanje i međusobni dijalog; da informišu, senzibilišu i povećavaju osetljivost i svesnost o interkulruralnosti i zajedničkom životu bez diskriminacije.

Nakon obuke promovisaće se interkulturalnost i realizovati radionice u vršnjačkim grupama u srednjim i četiri osnovne škole u čemu će imati  podršku projektnog tima i nastavnika/stručnih saradnika iz svojih škola koji su prošli obuku. Volonteri će raditi u paru različite etničke, rodne i verske pripadnosti. (”Jednakosti u različitostima, jednakost i nediskriminacija, sličnosti i razlike, predrasude i sreteotipi, interkulturalnost”). Mladi će imati priliku da se njihov glas čuje, uvaži i pokrene na promenu – omogućiće se da ideja o zajedništvu dopre do većeg broja mladih.

Takođe, mladi različite etničke pripadnosti zajedno će realizovati akciju u zajednici na identifikovanju hejt poruka u javnom prostoru, sačiniće, film i prezentovati na forumu u gradskoj biblioteci. Na forunu, vođen od strane eksperta, razvijaće se osetljivost za drugačije i pokretati teme o korenima i značenju običaja različitih manjinskih zajednica. Na ovaj način, kroz razmenu, mladi će učiti jedni od drugih da prepoznaju i suoče se sa izazovima i plodovima različitosti i načina na koji opažaju svet.

Za svoj rad mladi će dobiti nagradu, sertifikate i sate volonterskog rada u volonterskoj knjižici.

Tim trenera čine: spoljnji ekspert za ljudska prava sa iskustvom na temu i radu u zemljama zapadne Evrope, Skandinavije i Kanade o demokratiji i demokratskim vednostima, interkulturalnosti i ljudskim pravima, kao i lokalni eksperti u oblasti psihologije i obučeni tehnikama i veštimnama posredovanja uključujući i kulturne različitsti i disktiminaciju. Oni će raditi u paru.

Više informacija he moguće dobiti u Udruženju Kokoro-Bor,  Ul. S. Kovačevič br. 15 L1 u Boru,  tel: +381 30/24 96 760 i 761; Mobilni trel+381 60 54 31 888 i/ili e-mail: kokorom@mts.rs

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije