I BOR SE OKREĆE POLJOPRIVREDI, STIGLE PRVE SUBVENCIJE

Bor, S.M. – Više godina unazad Knjaževac je izdvajao dosta novca za projekte u voćarstvu i stočarstvu, poslednjih godina to isto čini i Negotin (med i vinogradarstvo), ali je Bor, po odavno ustaljenoj praksi, zaostajao uglavnom zbog stroge orijentacije na rudarstvo i posebno metalurgiju. Dešavalo se da se planirana budžetska sredstva i ne potroše, tako da ostaju za sledeću godinu, mada je bilo razloga za značajnije podsticaje u stočarstvo i seoski turizam.

Ove godine je nova lokalna vlast pokrenula niz akcija kako bi se poboljšali uslovi života na selu, a potom i unapredila poljoprivredna proizvodnja. Pre nekli dan je 19 poljoprivrednika dobilo subvencije za projekte u ovčarstvu i voćarstvu. Ko god je konkurisao dobio je novac, s tim što će se do kraja godine pojaviti još jedan konkurs jer je ostalo neutrošenih para. Ovogodišnji ukupan fond za poljoprivredu iznosio je 15, iduće godine planira se 25 miliona dinara, što je, opet, na nivou Opštine Knjaževac čiji je budžet gotovo trostruko manji. Ipak, nove gradske vlasti – nakon mnogo peripetija i godina – uspešno završavaju rekonstrukciju Doma kulture u Gornjanu (7,3 miliona dinara), obnavljaju reonske puteve u četiri najveća sela, jedini u oba okruga nabavljaju rakete za protivgradnu zaštitu (40 raketa predato Republičkom hidrometeorološkom zavodu pre nedelju dana), planiraju zasade 200 hektara oraha na imanjima zemljoradnika, popravljaju podlogu na prošle godine asfaltiranim seoskim putevima, investiraju u seoski turizam (motel i rtibnjak u Zlotu), ulažu više novca za sport i kulturu u svih 12 sela.

 

Ovde je bitno i to da se stručne službe (onoliko koliko ih ima) više zaintersuju i za republičke, pa i međunarodne projekte u poljoprivredi i turizmu. Veliku pomoć u tom delu može da pruži RARIS (Regionalna agancija za razvoj istočne Srbije) sa sedištem u Zaječaru, institucija čiji je osnivač i bivša Opština Bor. Ne bi, verujemo, bilo zgoreg i da se nemo seti i upita se šta je sa stečajem i uopšte gde se nalazi imovina “Poljoproma”, frime koja je decenijama objedinjavala poljoprivredu borske opštine i sarađivala sa proizvođačima na selu. Šta je sa imovinom nekadšanjih zemljoradničkih zadruga – da li – na primer – još uvek čuvena zadruga u Brestovcu rasprodaje zemljište i lepe parcele po Borskom jezeru i okolini? Uopšte, pitanje poljoprivrede u borskoj opštini nije odavno bilo na dnevnom redu onih koji vrše vlast, pa su možda i ove poslednje akcije i dobar povod za organizovaniji pristup celoj problematici. U nekim timočkim opštinama taj posao rade specijalizoavne stručne službe ili agencije za razvoj (Negotin, Knjaževac, Zaječar), što očigledno daje rezultate. A Grad Bor je, eto, na dobrom putu da se, očigledno u novim uslovima, više pobrine i za selo i za poljopruivredu.

 

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije