Elektrodistribucija Bor: Na broju za informacije – nema informacija

Bor, S.M. – Važno je da znate vaša prava kada je reč o visokim decembarskim računima za struju dostavljenim od strane EPS-a. Našem portalu požalila se sugrađanka Darinka Z. Iz Bora koja je u Elektrodistribuciji Bor pokušala da dobije informacije o načinu na koji može da izvrši reklamaciju novembarskog i decembarskog računa za struju pozivajući broj koji je jasno na računu naveden  kao „Informacije možete dobiti na telefon:“. Službenica ED-a Bor je odgovorila da ona o tome ne zna ništa i da će je prebaciti na šalter na kome se niko nije javio.

“Živim u zgradi sa centralnim grejanjem i prosečan račun za struju je bio oko 2.200 dinara. Struja u oktobru nije očitana, a u novembru iznos je bio oko 8.000 dinara. Zbirno za oktobar i novembar. Na poslednjem računu, decembarskom, piše da je izdat 17.1.2017, a ja sam ga dobila u ponedeljak, 23.1.2017. U napomenama stoji da je rok za prigovor 8 dana pa sam želela da se raspitam na koji način mogu da podnesem prigovor i da li 8 dana računaju od 17. ili 24. Prigovor bih podnela na novembarski račun i na odnos prema meni kao potrošaču, ako je to uopšte moguće”, kaže Darinka za Solaris mediu.

Takođe,  navodi da problem nisu samo visoki računi koje ona izmiruje redovno bez obzira na brojne nelogičnosti već bahato ponašanje celokupnog sistema JP EPS. Rok za plaćanje ovakvog računa je 28.1.2017. nakon čega se sistemski obračunava kamata od 12%.

“Sve svoje račune izmirujem elektronski i to pre nego što mi račun stigne na kućnu adresu uvidom u elektronski račun koji je do skora bio dostupan na internetu. U poslednja tri meseca ni ta usluga nije dostupna. Pokušavam da ne pravim gužvu i stojim u redovima. Volela bih kada bi omogućili dobijanje elektronskog računa, bez papirnog, kako bi sačuvali ovo malo drveća što je ostalo. Džaba sav moj trud kao pojedinca kada tako veliki sistemi ne žele da budu društveno odgovorni, a svoje celokupno postojanje baziraju na prirodnim resursima”, nastavlja Darinka sa iznošenjem svojih stavova.

račun struja

Zakon kaže da svi  potrošači koji sumnjaju u validnost obračunatog iznosa, mogu do kraja meseca (još šest dana) da podnesu reklamacije po regularnoj proceduri na šalterima EPS-a u elektrodistribucijama, na adresi koja se nalazi na računima.

Takođe, prigovori mogu da se upute i pisanim putem na adresu, koja je naznačena na prednoj strani svakog računa, telefonom ili putem mail-a. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana.

U slučaju nepoštovanja zakosnkih rokova i procedura, treba se obratiti nadležnoj, tržišnoj inspekciji  koja je po zakonu ovlašćena da u praksi vrši nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača.

Što se e-maila tiče nismo uspeli da pronađemo adresu ni na računu ni na zvaničnom sajtu http://www.jugoistok.com/prijave-i-reklamacije/neispravnost-racuna/ .

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije