Ekološke probleme rešavaćemo za stolom, a ne na ulici

Saopštenje sa sastanka predstavnika ekoloških društava i gradonačelnika Bora objavljujemo u celini:

Gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić, održao je danas sastanak sa svim lokalnim ekološkim udruženjima i onima koji se ekologijom bave, u cilju izrade kratkoročnog akcionog plana zaštite vazduha kojim će se gradski resursi usmeriti ka rešavanju problema aerozagađenja i upravljanju promenama od uticaja na kvalitet životne sredine i zdravlje stanovnika Bora u budućnosti.

Milikić je istakao da je uključivanje ekoloških udruženja u proces izrade plana ključan kako bi se ukazalo na pojedinosti koje će uticati na izradu kratkoročnih mera za poboljšanje kvaliteta vazduha u Boru.

„Drago mi je da smo se razumeli da sva ekološka pitanja u gradu Boru moramo da rešavamo za radnim stolom, institucionalno i uz konsenzus, ali i da sve predloge ekoloških udruženja na lokalnom nivou uključimo u naredni kratkoročni ekološki plan po pitanju kvaliteta vazduha. Cilj je da se u narednom periodu oformi monitoring tim i unapredi sistem informisanja građana o kvalitetu vazduha, kao i da se ponovo sastanemo za sedam dana na istom mestu i otvorimo mnoga druga pitanja koja su za nas jako bitna. U planu je i formiranje Zelenog saveta koji bi na stručan način pristupao pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine. Složili smo se da je Zijin jako bitan za naš grad i da mora da radi, ali i da svi zajedno moramo da kontrolišemo parametre kada je u pitanju kvalitet vazduha i sredina u kojoj živimo mi i naši sugrađani“, rekao je gradonačelnik Bora.

Rukovodstvo gradske uprave u Boru istaklo je da su, u prethodnom periodu, stvoreni preduslovi za izradu kratkoročnog akcionog plana, kao i da su gradskim budžetom predviđena sredstva za izradu istog, a plan će raditi ovlašćena stručna institucija  koja se bude javila po uslovima javne nabavke. Rok za izradu plana je dvadeset dana, a uslove će, zajedno sa gradskom upravom, postaviti lokalna ekološka udruženja i kontrolisati čitav proces izrade plana.

„Ono što je jako bitno jeste da će plan ići na javnu raspravu, gde će naši sugrađani moći da se uključe dajući predloge, sugestije i kritike na plan, a kada plan bude usvojen biće upućen na saglasnost nadležnom ministarstvu“, dodaje Milikić.   

Lokalna ekološka udruženja su u prethodnom periodu održala tribinu kako bi, na jedan konstruktivan način, dali predloge koji bi pomogli gradskoj upravi da svoje nadležnosti na lokalu realizuje.

„Kratkoročni plan je samo prva faza, problem zagađenja vazduha je dugoročni i samim tim mora mu se sistematski pristupiti. Mi podržavamo razvoj noseće privredne grane Bora, jer nema razvoja ovog grada bez proizvodnje i prerade metala, ali uz uslov da to bude ekološki prihvatljivo, strogo kontrolisano i da se zagađenje drži u okvirima koji su prihvatljivi. Današnjim sastankom započeli smo jedan model saradnje između ekoloških organizacija i grada Bora, koja će dati značajne rezultate u budućnosti“, izjavio je ovom prilikom Dragan Ranđelović, ispred borskog „Društva mladih istraživača“.

Na sastanku su se složili da dijalog treba voditi za stolom, a ne na ulici, kao i da je neophodno uključivanje državnih institucija na lokalu, kada je u pitanju monitoring vazduha i izveštavanje javnosti o podacima i situacijama koje se tiču aerozagađenja u Boru, ali i da su ekološka udruženja i gradska uprava pravi partneri za rešavanje ovog problema.

Prema rečima predstavnika borskih ekoloških udruženja, lokalna samouprava će rešavajući komunalne probleme, usklađivanjem podataka sa mernih stanica i još boljim informisanjem građana, stvoriti uslove za kvalitetniju komunikaciju sa strateškim partnerima u cilju rešavanja problema aerozagađenja.

 

Foto: I. Mitrović

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije