Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju – usluga socijalne zaštite u zajednici

 

Bor, S.M. – Na konferenciji za medije u Boru, održanoj  31.jula ove godine povodom završetka akcije ”Promeni za dobro”, prezentovani su rezultati ovog, desetomesečnog projekta. Tom prilikom je medijima dostavljeno i saopštenje za javnosti koje koje prenosimo u celini:

“Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti i odgovornog odnosa prema socijalnom okruženju i obrazovanju UG ’’Kokoro’’-Bor u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bor, implementacijom projekta od 01.10.2018-31.07.2019. godine podržano je:

– 60 dece i mladih od 10-18 godina (34 dečaka, 26 devojčica) u riziku i sukonu sa zakonom, obuhvaćeni aktivnostima u projektu osnaženi su, stekli uvid u sopstveni problem, povećali odgovornost i pokazuju pozitivne promene u ponašanju.

– Smanjena stopa recidivizma među maloletnim učiniocima podržanih uslugom.

– 10 dece i mladih prosocijalnog ponašanja uključeni u grupu u projektu podržavali su resocijalizaciju i doprinosili destigmatizaciji .

– 40 dece i mladih podržavani u učenju, poboljšali su školski uspeh i nastavili dalje školovanje.

– Sa 8 dece realizovani vaspitni nalozi i posebne obaveze zasnovane na zakonu.

– 82 roditelja/staratelja (29m, 53ž), podržani kroz individualna i grupna savetovanja u projektu, povećali su znanja, roditeljske veštine i odnos sa svojom decom, odgovora na potrebe i podržava promene ponašanja svoje dece.

– 22 predstavnika multidisciplinarnog tima stručnjaka (socijalne, zdravstvene zaštite, maloletničkog pravosuđa, obrazovanja, policije i organizacija civilnog društva Borskog i Zaječatskog okruga, učesnici akreditovanog treninga, povećali su profesionalne kompetencije u radu sa mladima.

– 10 memoranduma saradnje sa ključnim akterima u zajednici i uspostavljena funkcionalna međusektorska saradnja i podrška deci i mladima sa problemima u ponašanju.

 Uključivani su iz različitih izvora: Centra za socijalni rad (32), kako krivično odgovorni (28 tako i krivično neodgovornih mladih sa problemima u ponašanju (3) mlađih od 14 godina i ostalih (38) na inicijativu roditelja (12), škola (16), ličnu inicijativu (9) i zdravstva (1).

Usluga je licencirana sa strukturalnim i funkcionalnim standardima (prostor, oprema, stručni tim), a rezultati su dokaz  uspešne resocijalizacije i jačanja kapaciteta njihove porodice što potvrđuje potrebu da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu i pomoć u socijalnoj reintegraciji.

Važnu komponentu predstavlja rad sa roditeljima na jačanju roditeljskih veština i osnaživanju u ulogama i podršci promeni ponašanja svoje dece.

Tokom odrastanja mladi se suočavaju sa nizom problema koji su visokorizični za formiranje zdrave, svestrane i odgovorne ličnosti. Problemi su duplirani u adolescenciji i dovode do manifestacija i/ili ispoljavanja različitih, često, socijalno-patoloških problema u ponašanju.Sužene mogućnosti za razvoj mladima, usled siromaštva, nezapostenosti, odsustva kreativnih sadržaja u neposrednom okruženju, lako dostupne psihoaktivne supstance predstavljaju izazov i umanjuju šansu za zdravo odrastanje.

Maloletnička delinkvencija nije priča o uspehu već svedoči o neuspehu društva da obezbedi zaštitno okruženje mladima. Zbog toga je podrška ovoj grupi značajna kako na zaustavljanju trenda porasta dece i mladih sa problemima u ponašanju tako reintegracije u zajednicu.

Ako maloletnici u sukobu sa zakonom nastave da budu kriminalizovani, dok im je istovremeno uskraćena „druga šansa’’ koju zaslužuju, njihove šanse su svedene na to da krše zakon i kada odrastu i zavređuju dodatnu podršku društva.

Prednosti podške usluge u zajednici:

– mogućnost uključenja dece, mladih i njihove porodice u podršku od identifikovanja potrebe/problema , tokom i nakon sprovođenja mera po predlogu Suda, CSR što je veoma značajno s obzirom na period procesuiranja kao i da se u tom periodu počine nova krivična dela.

– obuhvat, dece i mladih sa problemima u ponašanju koji predstavljaju širu korisničku grupu – mlade koji nisu učinioci krivičnih dela ali ispoljavaju probleme u ponašanju i u riziku su za ulazak u sukob sa zakonom bilo da se radi o krivično odgovornim ili ispod granice krivične odgovornosti;

– maloletnici i njihove porodice bolje prihvataju podršku usluge u zajednici, sa fleksibilnim polustrukturisanim aktivnostima koje su prilagođene i ciljano usmerene na njihove potrebe kao i da radije sarađuju i aktivno participiraju;

– dostupnost široke palete usluga i vremenska posvećenost korisnicima u adekvatnim ambijentalnim uslovima kroz individualne aktivnosti, podrške grupom, edukativne sadržaje u oblasti interesovanja mladih, vršnjačke i podrške u učenju profesionalaca, psihološko i socijalno osnaživanje, resocijalizacija i razvijanje socijalnih veština značajnih za njihov lični rast i razvoj;

– mogućnost primene diverzionih mera i alternativnih sankcija (vaspitnih naloga stav 1, 2 i 5 i posebnih obaveza stav 1, 2, 3, 4, 8 i 9), podrškom i osnaživanjem multidisciplinarnog tima stručnjaka, usmereni na ovu korisničku grupu, polustruktuiranim aktivnostima i metodama omogućava sticanje uvida u problem, korekcija ponašanja, povećanje ogovornosti i prevenira recidiv kao i doprinosi uspešnijoj reintegraciji u prosocijalnu vršnjačku grupu i zajednicu…

– kroz uslugu Dnevni boravak povećaće se implementacija diverzionih i alternativnih mera za maloletne učinioce krivičnih dela.

O projektu „Promeni za dobro“

Projekat „Promeni za dobro’’ doprinosi socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz implementaciju Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite. Ovaj cilj se realizuje kroz:1) Osnaživanje resocijalizacije i prevencije asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problemima u ponašanju u dnevnom boravku u Boru i kroz 2) uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa koje postoje u lokalnoj zajednici u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela predviđa izricanje i sprovođenje vaspitnih naloga i mera u zajednici kao alternativnih sankcija i oblika restorativne pravde. Ovim projektom realizuje se uspostavljena usluga socijalne zaštite u zajednici usmerena na unapređenje položaja dece i mladih u procesu razvoja zrele, svestrane i odgovorne ličnosti na ostvarenju punih potencijala.

Za informacije o programu Swiss PRO posetite web sajt www.swisspro.org.rs. Za više informacija o podršci Švajcarske Srbiji, posetite web sajt ambasade www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html.

Projekat „Promeni za dobro” realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

 

 

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije