Bor: U 2019. NAJVIŠE BUDŽETSKIH PARA ZA KAPITALNE OBJEKTE, SOCIJALNU POLITIKU, SPORT I KULTURU

Bor, S.M. – Projektovani budžet Grada Bora za 2019. godinu iznosi 2,6 milijardi i manji je za 148 miliona dinara u poređenju sa poslednjim rebalansom u 2018. Evo samo nekih pokazatelja. Od najvećih stavki posebnu pažnju pobuđuje kategorija socijalne politike  – 152 miliona (populaciona politika 78,7, izbegla i raseljena lica – 31,8…), kultura – 97,3, sport i fizička kultura (sa Sportskim centrom) – 200, obrazovanje –  441, zdravstvo – 44, informisanje – 30, zaštita životne sredine 80, razvoj poljoprivrede – 29 (ulavnom sve subvencije), asfaltiranje i održavanje ulica i puteva – 297, linijski i đački prevoz – 173,6, socijalna i dečja zaštita – 175,7 miliona dinara. Za razvoj turizma predviđeno je 42 miliona dinara, subvencije javnim komunalnim preduzećima (Toplana, “3. oktobar” i Vodovod – ukupno 55 miliona)…

Kada je reč o komunalnoj infrastrukturi, ulagaće se u projekte sanacije i modernizacije dela vodovodnog sistema i za proširenje javne rasvete, uglavnom u selima,  dužine 20 kilometara, te za vodosnabdevanje u Gornjanu i za proširenje gradskog groblja.

Kako je naglašeno na poslednjoj sednici Gradskog veća, planira se i 10 miliona za zapošljavanje i samozapošljavanje, za javne radove 12, stručnu praksu 7,5, Inkubator centar 5 miliona dinara. U turizmu najviše para utrošiće se u održavanje žičara na Crnom vrhu, održavanje Lazareve pećine, asfaltiranje pešačke staze na Borskom jezeru i subvencije u Zoo vrtu. U oblasti socijalne i dečje zaštite predviđena je nabavka i adaptacija kuća za izbegla i raseljena lica – 9 miliona, za Narodnu kuhinju – 20, decu ometenu u razvoju – 11, pomoć za nezaposlene porodilje, jednokratnu pomoć – 18,6, za vantelesnu oplodnju – 2,5, za udžbenike od prvog do četvrtog razreda – 9 miliona dinara.

Za Dom zdravlja planirano je 19,5, Narodnu biblioteku 33, Muzej 25,5, Centar za kulturu 36 miliona dinara, Predškolsku ustanovu”Bambi” 147 miliona dinara.

Fond za zaštitu životne sredina raspolagaće sa 80 plus 21 miliona dinara ostatka nautrošenih sredstava od ranije. Najviše para otići će za biorotor u Metalurgu – 34, potom  za projekte prečišćavanja vode na zlotskom i surdupskom izvorištu – oko 5 miliona  i kolektor, cevovod i postrojenja za prečišćavanje  gradskih otpadnih voda – 34, za opremu za prečišćavanje otpadnih voda na Borskom jezeru – 5, za sadnju cveća u gradu – 2 miliona dinara….

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije