Bor: Šta učiniti u slučaju kvara na instalacijama koje nisu u nadležnosti Toplane

Kako deolovi instalacije grejanja koji su u vlasništvu stambene zajednice ili vlasnika stambene jedinice nisu u nadležnosti održavanja JKP “Toplana“ Bor objavljujemo u nastavku proceduru za intervencije.

U zajedničkom vlasništvu stanara zgrade-stambene zajednice, nalazi se deo sekundarne instalacije od priključnog mesta zgrade(priključne šahte sa zapornim ventilima) do ulaska u objekat,razvodna horizontalna i vertikalna mreža u samom objektu(računajući i razvodnu mrežu u stanovima) kao i deo mreže za dopunu sistema vodom,odzračivanje i održavanje statičkog pritiska (ekspanzioni, prelivni, signalni, odvazdušni vod i otvorena ekspanziona posuda)sa svom pripadajućom armaturom (ventili, odvazdušni lonci, ispustni ventili itd.)

U vlasnišvu vlasnika stana-stambene jedinice nalazi se deo unutrašnje instalacije od priključnog mesta grejnog tela na vertikalne vodove (vertikale) do grejnih tela i sama grejna tela, (radijatori) sa pripadajućom armaturom (radijatorski ventili, radijator navijci, ispustne i odzračne slavine itd)

(„Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom“ Br.023-52/2013-I, od 23.septembra 2013.god. Dopune Br.023-84/2018-I u Boru,15.novembra 2018.god.)

U slučaju kvara na zajedničkim instalacijama grejanja Upravnik stambene zajednice  je dužan da kvar prijavi nadležnoj službi JKP “Toplana“ Bor i podnese zahtev za utvrđivanje kvara na instalacijama grejanja. Zahtev se podnosi u pisanoj formi, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca u prostorijama RJ “Toplifikacija“ Bor.

Na osnovu podnetog zahteva stručna služba Toplifikacije izaći će na lice mesta kako bi utvrdila obim i vrstu kvara i u pisanoj formi podnela izveštaj o načinu njegovog otklanjanja, sa specifikacijom potrebnog materijala za sanaciju. Sa ovim izveštajem Upravnik stambene zajednice obraća se Javnom Preduzeću za stambene usluge “Bor“ sa kojim ima sklopljen ugovor o održavanju zgrade i zatraži otvaranje radnog naloga za nabavku potrebnog materijala i izvođenje radova. Izvođača radova bira Upravnik stambene zajednice sa liste izvođača, sa kojima JSP ima sklopljen ugovor za obavljanje ove delatnosti.

JKP “Toplana“ Bor napominje da nije u obavezi održavanja instalacija u zajedničkom vlasništvu, kao ni instalacije u vlasništvu vlasnika stana i ove poslove prihvata isključivo van grejne sezone kada obim tekučih poslova dozvoljava. Iz tih razloga obaveza je nadležne službe JSP i Upravnika stambene zajednice da pre otvaranja radnog naloga za izvođenje radova prema JKP “Toplana“ Bor, proveri da li je Toplana u mogućnosti da prihvati ponuđeni posao.

Ukoliko to obim poslova ne dozvoljava, radni nalog prema JKP “Toplana“ Bor se otvara, samo za pražnjenje i ponovnu dopunu sistema.

Ovu uslugu JKP “Toplana“ Bor naplaćuje prema važećem cenovniku usluga.

Upravnik stambene zajednice je dužan da u dogovoru sa izvođačem radova obavesti nadležnu službu RJ “Toplifikacija“ Bor o vremenu pražnjenja,odnosno ponovnoj dopuni, po okončanju sanacionih  radova. Ujedno, mora na oglasnoj tabli, u pisanoj formi da obavesti stanare o terminu izvođenja radova,nazivu izvođača kao i periodu prekida isporuke toplotne energije kako bi se izbeglo nepotrebno pozivanje Dispečerske službe RJ “Toplifikacija“ Bor od strane korisnika. U slučaju prihvatanja ponuđenih radova,  JKP “Toplana“ Bor ovu obavezu preuzima na sebe.

Ukoliko je obim radova na instalacijama grejanja takav da zahteva pražnjenje više stambenih objekata iz raznoraznih razloga(zgrada povezana na zajednički vod, zaporni ventili na ulazima zgrada nisu ispravni itd), Upravnik stambene zajednice je dužan da pribavi pismene saglasnosti Upravnika stambenih zajednica i tih objekata i uz radni nalog za pražnjenje i dopunu sistema, iste dostavi stručnoj službi RJ “Toplifikacija“ Bor.

Obrasci za saglasnost, kao i spisak  stambenih objekata koje je neophodno isključiti sa sistema daljinskog grejanja dobijaju se od stručne službe RJ “Toplifikacija“ Bor. Ovo takođe podrazumeva da Upravnici i tih stambenih objekata na oglasnoj tabli, obaveste stanare svoje stambene jedinice o periodu prekida isporuke toplotne energije  u prethodno opisanoj formi.

U slučaju kvara na unutršnjim instalacijama grejanja koje su vlasništvo vlasnika stambene jedinice (stana), Upravnik stambene zajednice može (iz solidarnih razloga), ali nije u obavezi da prihvati izvođenje radova po predhodno utvrđenoj proceduri.

Vlasnik stana je u obavezi da sam pribavi neophodne saglasnosti za izvođenje radova i obezbedi izvođača radova ali je dužan da o vremenu izvođenja radova kao i prekidu isporuke toplotne energije obavesti Upravnika stambene zajednice svoje zgrade ,odnosno sve Upravnike stambenih zajednica (ukoliko je zbog intervencije u stanu, potrebno sa sistema daljinskog grejana isključiti više stambenih zgrada) i od njih zatraži pismenu saglasnost za pražnjenje mreže (prekid grejanja) koje po predhodno utvrđenoj proceduri može preuzeti u RJ “Toplifikacija“ Bor.

Upravnik (Upravnici) stambene zajednice dužan je da na oglasnoj tabli obavesti stanare svoje zgrade o terminu i razlozima prekida isporuke toplotne energije u predhodno objašnjenoj formi. U slučaju da radove na unutrašnjim instalacijama izvodi JKP “Toplana“ Bor,ovu obavezu preuzeće na sebe.

Odstupanje od ove procedure izvođenja radova na instalacijama koje nisu u vlasništvu JKP “Toplana“ Bor, radi se jedino u slučaju havarijskih  kvarova, gde je neophodna hitna intervencija (proboj na ventilima, pucanje grejnih tela, pucanje instalacije itd) kako se ne bi ugrozili stanari zgrade gde je nastao kvar.

 

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije