Bor: PREDLAŽE SE SPORAZUM O REPROGRAMU DUGA ZA KOMUNALIJE UZ OTPIS KAMATE

Bor, S.M.- Pred članovima Gradskog veća  Bora sutra će se naći i usvajanje predloga nadzornim odborima javnih komunalnih preduzeća za reprogram duga gradjana iz 2019. godine. Ukupno dugovanje iznosi 672 miliona dinara. Dug bi se otplaćivao u 60, 90, 108 i 120 jednakih mesečnih rata. Ovaj poslednji predlog od 120 rata “namenjen” je dužnicama sa 500 i više hiljada dinara. Predlaže se da se svi dužnici koji redovno budu otplaćivali obavezu po Sporazumu oslobode kamate. Građani koji redovno plaćaju svoje komunalne usluge bili bi stimulisani iznosom od 5 odsto umanjenja obaveze.

Zanimljivo je da će se obustaviti sudski postupci i aktivnost sudskih izvršitelja čim se potpiše Sporazum. Ukoliko se Sporazum ne bude poštovao tri i više meseci uslediće sudski postupci.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije