BOR I OKOLINA MOGU POSTATI ATRAKTIVNA TURISTIČKA DESTINACIJA SRBIJE

Bor, S.M.– Na jučerašnjoj prezentaciji strateškog razvoja turizma Bora i okoline za narednih pet godina, posebno je zavredelo izlaganje gradonačelnika Milikića koji je detaljno i argumentovano potvrdio mišljenja stručnjaka “da će Bor i okolina, uz podršku Republike, za nekoliko godina postati nova, atraktivna turistička destinacija Srbije i šire”. Donošenjem Plana detaljne regulacija područja Crni vrh, Borsko jezero, Brestovačka banja i Stol učinjen je prvi veći korak u tom smeru. Ove godine je, naglasio je gradonačelnik, gotovo posle pola veka, započeto je uređenje puta do vrha Stola i planinarskog doma, krenulo je i uređenje plaža na Borskom jezeru, predstoji obnova puteva i staza dužine sedam kilometara, popraviće se i sportski tereni, ulaže se u hotel “Jezero”, propiruje se kamp naselje, Lazareva pećina i kanjon su posebno bogatstvo koja će upotpuniti proiekat “ZIP Line”, u Brestovačkoj banji planira se još jedno renoviranje dvorca Karadjorđevića…

Ne treba zaboraviti ni grad Bor sa autentičnim jednovekovnim rudarskim kopovima, Muzej rudarstva i metalurgije, francusku arhitekturu, Crni vrh, Dubašnicu, Malinik. Možda je i vreme da se razmišlja o ustupanju Gradu Boru nekadašnje Lovačke kuće Josipa Broza, a kasnije rezidencije Slobodana Miološevića sa ograđenim lovištem na Dubašnici. Bila bi i to jedinstvena atrakcija. I novi rudnici i metalurgija sa rudnikom bakra i zlata Čukaru Peki mogu da budu od značaja za goste sa strane.Kada se sve sabere, i za manje od pet narednih godina, Bor i okolina mogu postati nova, srpska turistička atrakcija zanimljiva i za turiste širom sveta . Da bi se taj cilj i postigao, sem turističkih poslenika i lokalne turističke organizacije, neophodna je i podrška i angažovanje profesionalnih stručnih timova izvan Bora. Jučerašnji sastanak, kome su prisustvovali i eksperti iz Novog Sada, samo je podsticaj više da Bor ne bude jedino prepoznat po rudnicma i rudarstvu. U tom poslu ogromnu ulogu, bez svake sumnje, ima i kompanija Zijin sa svojim strateškim planovima o zaštiti životne sredine i investicijama na Borskom jezeru.

Na fotografiji: Početak uređenja jedne od plaža na Borskom jezeru, snimio: M. Antić Pirke

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije