Bor: Dr MILE BUGARIN PONOVO IMENOVAN ZA DIREKTORA INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU

Bor, S.M. – Dr Mile Bugarin ponovo je, na današnjoj sednici Upravnog odbora, imenovan za direktora Instituta za rudarstvo i metalurgiju. On je prethodno dobio saglasnost resornog minstarstva Vlade Republike Srbije.

Dr Mile Bugarin rođen je 1962. godine u Bijelom Polju. Godine 1986. diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu – smer za istraživanje ležišta mineralnih sirovina, gde je završio i postdiplomske studije. Godine 1991. postaje magistar tehničkih nauka – oblast geologije. Doktorsku disertaciju “Geneza ležišta zlata Blagojev kamen” odbranio je 1994. na Rudarsko- geološkom fakultetu u Beogradu – oblast geologije i stekao akademsko zvanje doktora tehničkih nauka. Po završetku studija zaposlio se u Institut za bakar u Boru, današnjem Institutu za rudarstvo i metalurgiju. Danas ima i zvanje naučnog savetnika u rangu redovnog univerzitetskog profesora. Autor je niza vrednih  projekata u zemlji i inostranstvu, najviše u Austriji, Nemačkoj, Japanu, Americi. Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom – objavio je više od 300 naučnih i stručnih radova, četiri monografije i tri udžbenika.

 

Na fotografiji: Dr Mile Bugarin na prošlogodišnjem  međunarodnom Oktobarskom savetovanju rudara i metalurga

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije