Bor: DOM ZDRAVLJA I BOLNICA DO KRAJA GODINE PONOVO POD ISTIM KROVOM

Bor, S.M. – Članovi Gradskog veća danas su usvojili predlog odluke da se osnivačka akta sa lokalne samouprave prenesu na Republiku, što znači da će se Dom zdravlja i Opšta bolnica, nakon više godina od razdvajanja, ponovo spojiti u jedinstveni Zdravstveni centar. Vlasti očekuju da će ovaj potez omogućiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i bolju iskorišćenost kadrova i opreme. U novoj organizaciji, koja će biti okončana do kraja ove godine, niko od zaposlenih neće ostati bez posla.

Većnici su usvojili i predlog odluke o izmenama i dopunama Prostornog plana Opštine Bor i Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane na Crnom vrhu. Dok ovi dokumenti ne budu usvojeni na Skupštini grada, biće zaustavljena gradnja mini elektrana na teritoriji Grada Bora.

Veće se saglasilo i sa predlogom javnih preduzeća da se otpišu kamate dužnicima za komunalne usluge ukoliko potpišu i redovno izmiruju ugovore o reprogramu.

Usvojeni su i predlozi rada i poslovanja ustanova u Boru za 2020. godinu.

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije