Biblioteka Bor: Primena ekoloških standarda EU

U okviru realizacije programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine – CSOnnect, koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu Centralne i Istočne Evrope – REC a finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA, u Boru počinje realizacije serije tribina čiji je cilj da se javnost informiše o procesu pristupanja EU, posebno u oblasti primene ekoloških standarda EU. Nosioci ovog programa u borskoj opštini  su Društvo mladih istraživača sa partnerima Građanskom čitaonicom, Udruženjem Village i Associjacijom za razvoj.

Tribine se realizuju kroz program Ekološki dani Bora 2017. a prva tribina koja se organizuje u utorak 31. januara 2017. u Narodnoj biblioteci Bor sa početkom u 18,00 povodom obeležavanja Svetskog dana ekološke edukacije posvećena je primeni Arhuske konvencije.

Na tribini će se razgovarati

– kako obnoviti ranije veoma razvijeno informisanje borske javnosti o ekološkim aktivnostima u Boru i da li je moguće ponovo imati emisije “Zeleni ekran” i “Zeleni talas”,

– kako obezbediti veće učešće i uticaj građana na utvrđivanje i realizaciju ekološke politike i da li je za to ponovo potrebno imati poseban opštinski ekološki fond, pomoćnika predsednika opštine i savet za ekologiju (zeleni savet),

– kako pojačati ulogu organizacija civilnog društva, obrazovnih i naučnih institucija u utvrđivanju i sprovođenju lokalne a i šire ekološke politike, a posebno kako obezbediti veću ulogu lokalne zajednice u procesu integracije u EU u domenu životne sredine.

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije