TIMOČKI NAUČNICI ZAJEDNIČKIM RADOM DO MEĐUNARODNOG UGLEDA!

Odlučivanje je proces koji se neprekidno odvija, svuda oko nas. Svakog sekunda donosi se na hiljade odluka: o kupovini stana, uzimanju kredita, zaključenju braka, pripremi današnjeg ručka, novim investicijama, odlasku u neki drugi grad…

Pojedinci, političari, stručnjaci, poslovni ljudi, svakodnevno razmatraju i donose male i velike odluke – odluke koje se tiču pojedinaca, porodica, poslovnih sistema ili društvenih zajednica – regiona, država, pa i sveta u celini.

Za največi broj slučajeva odnosno problema koji se rešavaju postoji više rešenja. Ali, koje rešenje izabrati, kakvu odluku doneti?

Naučni dvojac, prof. dr Dragiša Stanujkić i doc. dr Darjan Karabašević, svoj zajednički rad posvetio je upravo najznačajnijoj naučnoj oblasti operacionog istraživanja – a međunarodna naučna zajednica prepoznala je njihov izuzetan doprinos i talenat, no, vratimo se na početak ove sjajne priče.

Prof. dr Dragiša Stanujkić rođen je u Maloj Jasikovi, a njegov mlađi kolega doc. dr Darjan Karabašević u Zaječaru.

Svoju plodnu naučnu saradnju započeli su kada je Darjan upisao najpre specijalističke, a nešto kasnije i doktorske studije.

Danas, nakon četiri godine saradnje Prof. dr Dragiša Stanujkić predavač je na Tehničkom fakultetu u Boru, a dr Darjan Karabašević izabran je u zvanje docenta na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu.

Kao što smo već i pomenuli, sa izradom naučnih radova započeli su tokom pripreme Darjanove doktorske disertacije. Zajednička interesovanja i splet okolnosti doveo je do toga da baš Dragiša bude njegov mentor.

Prvi, od ukupno dvadeset i osam zajedničkih naučnih radova koji su objavili u protekle četiri godine, pripremili su krajem 2014. godine.

Ovaj rad bio je vezan za primenu „SWARA“ metode – koja se koristi kod višekriterijumskog odlučivanja. Usudili su se da mišljenje o ovom radu potraže od jednog od najvećih svetskih stručnjaka u oblsti višekriterijumskog odlučivanja, Edmundasa Kazimirasa Zavadskasa.

Akademik prof. dr Edmundas Kazimieras Zavadskas tvorac je više metoda višekriterijumskog odlučivanja poput: COPRASMOORAMULTIMOORAWASPASSWARA. Glavni je urednik dva istaknuta časopisa koji se nalaze na SCI/SSCI listama poput „Technological and Economic Development of Economy“ i „Journal of Civil Engineering and Management“.

Tako je počela veoma plodna naučna saradnja koja je rezultirala objavom čak jedanaest zajedničkih naučnih radova koji su veoma zapaženi u međunarodnoj naučnoj zajednici!

Ohrabreni ovim početnim uspehom nastavili su sa zajedničkim radom koji je rezultirao rađanjem dve nove metode u okviru višekriterijumskog odlučivanja:„PIPRECIA“(Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Smarandache, F., & Turskis, Z. (2017). The use of Pivot Pair-wise Relative Criteria Importance Assessment method for determining weights of criteria) i „ARCAS“ ( Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Karabasevic, D., Turskis, Z., Kersuliene, V. (2017). New group decision-making ARCAS approach based on the integration of the SWARA and the ARAS methods adapted for negotiations ).

Saradnja sa nekim od najviđenijih stručnjaka iz oblasti višekriterijumskog odlučivanja otvorila je vrata za dalji napredak u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Dalja istraživanja rezultirala su uspostavljanjem saradnje sa Prof. dr Viljemom Karelom Brauersom koji je tvorac metoda višekriterijumskog odlučivanja MOORA i MULTIMOORA, ali i sa Prof. dr Sifengom Liuom, koji je najveći svetski ekspert u oblasti teorije sivih sistema, inače diirektorom Instituta za studije teorije sivih sistema na Nanjing univerzitetu za aeronautiku i astronautiku, Nanjing, Kina.

Naučnu saradnju uspostavili su i sa Prof. dr Zenonasom Turskisom, koji tvorac metoda višekriterijumskog odlučivanja poput „ARAS“ i „SWARA“, kao i sa Prof. dr Violetom Keršuliene, koja je takođe jedan od tvoraca „SWARA“ metode.

Poznati rumunski naučnik prof. dr Florentin Smarandake, koji svoj naučni rad realizuje na Univerzitetu u Novom Meksiku u Sjedninjenim američkim državama,  odao je priznanje našim naučnicima za izuzetan doprinos razvoju neutrozofije početkom 2017. godine.

Veliko naučno priznanje za postignute naučne rezultate stiglo je ovih dana, kada je na „Research Gate“-u ( u pitanju je naučno-istraživačka mreža koja povezuje naučnike širom sveta, nešto nalik popularnom fejsbuku, samo za naučnike, prim.aut ) prof. dr Viljem Brauers objavio da su prof. dr Dragiša Stanujkić i doc. dr Darjan Karabašević postali članovi njegove naučne laboratorije u projektu koji je trenutno u izradi.

Imajući u vidu da je u pitanju projekat od izuzetne naučne važnosti, nismo mogli da dođemo do detalja vezanih za sam projekat, ali samo učešće i angažman u ovom projektu predstavlja izuzetno naučno priznanje za dosadašnji rad.

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije iz Beograda je na vreme prepoznao potencijal i kompetencije doc. dr Darjana Karabaševića te je pre nekoliko dana doc. dr Darjan Karabašević postao prodekan za naučno-istraživački rad. Na istom fakultetu doc. dr Darjan Karabašević radi zajedno sa kolegom doc. dr Mlađanom Maksimovićem, takođe iz Zaječara koji je u međuvremenu postao treći član tima sa kojim se aktivno sarađuje, a koji je pritom i u dopunskom radu na Vojnoj akademiji.

Iako su naučni rezultati koji je ovaj naučni dvojac postigao za ponos i diku, ipak, ostaje žal: obojica su svoj naučni rad nastavili van Zaječara – iako su počeci njihovog zajedničkog rada bili vezani za Fakultet za menadžment u Zaječaru. Imajući u vidu da svakodnevno primaju veliki broj ponuda i poziva iz inostranstva, velika je šansa da će Srbija ostati bez dva velika naučna uma, ukoliko donesu odluku da svoje karijere nastave van granica naše zemlje.

Da je to put koji ovu zemlju vodi ka napretku – ne verujemo, ali smo sigurni da će se kako u svetu, tako i kod nas tek čuti o naučnim dostignućima prof. dr Dragiše Stanujkića i doc. dr Darjana Karabaševića.

 

 

 

Izvor: glas-zajecara.com

Naslovna fotografija: doc. dr Darjan Karabašević i prof. dr Dragiša Stanujkić

 

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije