POSREDOVANJEM BRŽE I JEDNOSTAVNIJE DO REŠENJA I ZEJEDNIČKOG SPORAZUMA

U sklopu projekta “Posredovanjem do promene“, održaće se, u Zaječaru, 30. novembra, konferencija o temi Aktivno učešće strana u sporu/konfliktu – posredovanjem brže i jeftinije do rešenja i zajedničkog sporazuma. Organizatori su UG “Kokoro“ Bor i Timočki klub Knjaževac  uz saradnju sa Regionalnom Privrednom komorom Zaječar, Nacionalnom asocijacijom medijatora Srbije i Centrom za socijalni rad Bor.

Na konferenciji će se postaviti osnove za formiranje funkcionalne mreže između pružalaca usluga medijacije, potencijalnih korisnika, kao i organa i institucija koji mogu da upute predmete na medijaciju. Predstaviće se medijatori iz regiona na listi Ministarstva pravde. Razmatraće se mogući mehanizmi unapređenja primene medijacije, koordinacija različitih subjekata uključenih u sistem rešavanja sporova i promovisanje doprinosa medijacije opštoj socijalnoj koheziji.

Istovremeno, predstaviće se značaj i prednosti posredovanja u oblasti pravosuđa, porodično-pravne zaštite, medijacije u parničnim sporovima, privredne medijacije, kao i uspešne prakse i izazova u implementaciji. Govoriće predstavnici NUMS-a i medijatori sa iskustvom. Biće istaknuta i potreba širenja mreže posredovanja i uspostavljanja info službe za podršku alternativnim načinima rešavanja sporova pri svim osnovnim, višim i privrednim sudovima shodno Uputstvu za unapređenje medijacije u Srbiji, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Mnistra pravde Srbije.

Zakon je unapredio pravni okvir u oblasti medijacije u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije i najboljom savremenom međunarodnom i uporednom praksom. Obaveza suda je da pruži sve potrebne informacije u cilju potpune obaveštenosti stranaka o mogućnosti sprovođenja posredovanja, što se može učiniti i upućivanjem stranaka kod posrednika.

Zaključci sa konferencije biće dostavljeni Ministarstvu pravde, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i NUMS-u.

O projektu “Posredovanjem do promene“ (originalni tekst dostavljen od UG Kokoro Bor)

Projekat “Posredovanjem do promene“ doprinosi izgradnji demokratije i demokratskog društva kroz realizaciju Zakona u oblasti primene posredovanja u rešavanju sporova u skladu sa međunarodnim standardima na uspostavljanju pravne stabilnosti u društvenim odnosima i vladavini prava u Borskom i Zaječarskom okrugu.

Ovaj cilj se realizuje kroz:1) Izgradnju politike primene posredovanja u pravosudnom, socijalnom sistemu i zajednicama u Boru, Negotinu, Zaječaru i Knjaževcu; 2) Mobilisanje društvenih resursa (zajednice, institucija, porodice) na prepoznavanju prednosti posredovanja na rešavanju spora u  ostvarivanju ljudskih prava i održivosti metoda i 3) Promociju posredovanja/medijacije na lokalnom nivou, načina mirnog rešenja spora zajedničkim sporazumom strana.  

Projekat je u skladu sa međunarodnim standardima, Pregovaračkim Poglavljem 23 Pravosuđe i osnovna prava u procesu pridruživanja Srbije EU i odgovor na suđenje u razumnom roku, garantovano međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima (čl. 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda) i Zakona o posredovanju R Srbije. Osnovna načela posredovanja (dobrovoljnost, privatnost, poverljivost i ravnopravnost strana) predstavljaju veoma važno sredstvo u ostvarivanju ljudskih prava i obezbeđuje pravo na participaciju – aktivno učešće u rešavanju spora; jača pravnu sigurnost, efikasniju primenu zakona i ostvarivanje prava u skladu sa međunarodnim dokumentima. Osim toga, rezultat je saznanja da rešavanje sporova presudom ne dovodi do uspostavljanja pravne stabilnosti u društvenim odnosima. Sudski sporovi predugo traju (često godinama), ne uzimaju u obzir navedene potrebe strana u sporu i realizuju se kroz dokazivanje krivice i kaznu umesto ispravljanja greške, primenom restorativnog modela (povreda stvara obavezu a centralna obaveza je da se stvari ponovo ispravno postave). Da strane same donesu odluku o ishoda, postignu dogovor koji zadovoljava potrebe obe strane.

Projekat je finansiran od strane Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru EIDHR programa (95%) a sufinansira Vlada R. Srbije preko Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom (5%). Nosilac projekta je Udruženje građana“Kokoro“- Bor u partnerstvu sa Timočkim Klubom Knjaževac, a u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije (NUMS) i Centrom za soc. rad Bor. Projekat traje od 07.12.2016.do 06.12.2017. Ukupna vrednost je 51.810,53 €.

 

 

 

    

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije