PENZIONERI MOGU DA OTPLAĆUJU KREDITE i DO 80 GODINA ŽIVOTA

Beograd, S.M. – Sve više banaka produžuje otplate gotovinskih kredita za penzionere. Na primer, penzioneri ove zajmove mogu da koriste i do svoje 80. godine – pišu današnje „Večernje Novosti“ uz naglasak – da, zavisno od visine penzije, mogu da se zaduže do 1,2 miliona dinara sa maksimalnim rokom otplate do deset godina. Svi gotovinski kreditit su osigurani kod osiguravajućeg društva, tako da su zaštićeni i klijenti i banka. I što je još važno: trošak osiguranja, u većini slučajeva, snosi banka.

Kamate se kreću 9,90 do 14 odsto na dinarske pozajmice. Ukoliko, primerice, penzioner dobije gotovinski kredit od 200.000 dinara na 60 meseci sa kamatom od 13,95 odsto, mesečno će vraćati 4.650 dinara. Penzioner, podseća se, treba mesečno da prima najmanje 20.000 dinara kako bi dobio gotovinski kredit, mada ima banaka koje su spustile ovaj iznos na 15.000 dinara.