NEGOTINSKE SUDIJE NAJBOLJI MEDIJATORI

Zaječar, S.M. U projektu „Posredovanjem do promene“ najviše su se, proteklih godinu dana, istakli sudije i advokati u Negotinu. Doduše, neki advokati su u počeku bili sumnjičavi, bojali su se da im se ne oduzme deo posla. Danas je već drugačije: tamo je, sem obuke i info-aktivnosti, već urađeno pet, šest odličnih medijacija – rekla je Milojka Mila Milivojević, predsednica Udruženja građana KOKORO Bor (nosioca projekta) na završnoj regionalnoj konferenciji u Zaječaru.

Ovu konstataciju potvrdila je Dragana Antonović iz Negotina naglašavajući da su tamošnje sudije shvatile kao obavezu upućivanje sukobljenih stranaka na medijaciju. O posredovanju u konfliktima do sada su u Višem sudu održane dve info-sesije, dok je u Opštinskom sudu zadužen sudija za sprovođenje programa obuke. I najvažnije: sve sudije su prihvatile obuku za medijatore. Na skupu u Zajačeru bilo je osam predstavika Negotina, ubedljivo najviše od svih timočkih opština.

Marina Ristić, advokat iz Negotina, rekla je da je ponosna što je uspešno završila prvu medijaciju. U decembru je čeka nekoliko posredničkih uloga.

Čulo se da su medijatori iz Bora na najbolji način okončali desetogodišnje sudske sporove u Beogradu na opšte zadovoljstvo stranaka. I svaki primer bila je priča za sebe, jer se posredovanjem do konačnog rešenja sukoba dolazi i brže i jeftinije. Na ovaj način, poznat u svetu, smanjuje se i ogroman broj nerešenih predmeta, prventsveno u višim sudovima. Negotin je, eto, najbolji putokaz kako treba da efikasnije i bolje rešavamo nesporazume, što je još jedno, tako vidljivo, praktično približavanje EU i njenim vrendostima.

 

Na naslovnoj fotografiji: Dragana Antonović, sudija iz Negotina