Drugi pišu: Gubici i „ućutkana“ privatizacija RTB-a

Kako prenosi portal Bizlife, pozivajući se na podatke Politike, RTB Bor je u 2016. godini zabeležio gubitke u poslovanju, pokazuje finansijski izveštaj. Prošlogodišnji gubitak je, istina, manji nego pre, ali i dalje impozantan. Manjak je iznosio 5,25 milijardi dinara, dok je godinu dana pre toga bio 13,7 milijardi dinara.

Gubici su napravljeni uprkos boljoj ceni bakra na svetskom tržištu, ali i tome što je grupa preduzeća Rudnik bakra Bor, Rudnik bakra Majdanpek i Topionica i rafinacija ušla u unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR). Podsećanja radi, tada im je otpisano više od milijardu evra duga prema državnim poveriocima. Osim toga, RTB Bor je u 2016. godini imao budžetsku pomoć od dve milijarde dinara za tekuću likvidnost kako bi postigao bolje rezultate pred privatizaciju, a interesantno je da na takvu pomoć u ovoj godini ne može da računa. Po medijskoj tišini koja vlada kada je reč o privatizaciji ovog borskog preduzeća, čini se da od toga nema ništa.

Pominjalo se da su zainteresovane kineske firme, ali se sve na tome i završilo. U Fiskalnom savetu, koji je mnogo puta upozoravao na fiskalni rizik RTB-a Bor, kažu da ovo državno preduzeće u 2017. ima bolje rezultate poslovanja zahvaljujući povećanju cene bakra i njegovoj većoj proizvodnji. Cena bakra kontinuirano raste od okgobra 2016. godine, kada je iznosila oko 4.700 dolara i sredinom septembra 2017. dostigla je 6.800 dolara po toni. Na uspešnije poslovanje utiče ito što će količine proizvedenog bakra u 2017. biti veće nego prethodnih godina, pošto će ove godine nova topionica praktično prvi put raditi punim kapacitetom.