„Cerovo 1“ zatvoreno nakon 16 godina eksploatacije, najavljeno otvaranje „Cerova 2“

Bor – Površinski kop “Cerovo 1“, samo jedan manji deo kompleksa „Cerovo“, od novembra više ne radi. Eksploatacija je tamo završena, bakra na toj lokaciji više nema, pa su ljudstvo i oprema prebačeni u druge pogone Rudnika bakra Bor.

–Sve što smo mogli da izvučemo odatle, vodeći računa o ekonomičnosti radova, izvukli smo do novembra. Kop je, da podsetim, otvoren 1991. godine i radio je do 2002., kada je eksploatacija obustavljena jer je to tako odlučilo tadašnje rukovodstvo. Ponovo smo ga otvorili 2012. i za pet godina odatle izvukli još 26 hiljada tona bakra. U „oživljavanje“ tog kopa uložili smo tada 18 miliona evra, a od proizvodnje prihodovali čak 81 milion dolara – kaže Nebojša Videnović, direktor Rudnika bakra Bor.

„Cerovo 1“ je bilo isplativo ležište, ali ono je tek manji deo istoimenog kompleksa koga čine „Cerovo 2“, „Cerovo Drenova“ i „Cerovo primarno“, napominje Videnović i podvlači da to što su rudne rezerve u „Cerovu 1“ iscrpljene samo znači da što pre treba početi rudarske radove u sledećem ležištu, u „dvojci“, jer ceo kompleks krije još dosta bakra.

– Geološke rudne rezerve u preostala tri ležišta „teške“ su oko 320 miliona tona, a bilansne oko 213 miliona tona rude bakra. Samo u „Cerovu 2“, koje moramo što pre da otvorimo, nadomak prve kašike bagera je oko 30 miliona tona rude, sa srednjim sadržajem bakra 0,31%. Prema predviđenoj dinamici otkopavanja, vek ovog ležišta bi bio sedam godina, s tim što bi se u prve dve odatle dobijalo dva i po miliona tona rude, a kasnije bi kapacitet bio povećan na pet i po miliona tona godišnje. Za raskrivanje i početak eksploatacije potrebno nam je oko 40 miliona dolara, koje moramo uložiti u nabavku rudarske mehanizacije, dodatne opreme za flotaciju, otkup zemljišta i opremu za monitoring uticaja seizmike na okolne objekte. Sve zakonske uslove za izvođenje rudarskih radova na tom lokalitetu smo ispunili, obezbedili smo neophodnu rudarsku dokumentaciju i dozvole, ali kasnimo jer nećemo silu zakona da „lomimo“ preko leđa lokalnog stanovništva. Nadam se da ćemo vrlo brzo naći neko kompromisno rešenje, radimo na tome – kaže direktor Rudnika bakra Bor.
Prema preliminarnim procenama i predviđenoj dinamici otkopavanja rude i jalovine u “Cerovu 2“, do 2024. godine odatle treba da se izvuče 16 i po miliona tona rude i skloni 14,7 miliona tona jalovine.

Izvor: Kolektiv