Bor: TOPLANA NAJAVLJUJE KVALITETNO GREJANJE TOKOM CELE SEZONE

Bor, S.M. – U borskoj Toplani, od početka grejne sezone, važi režim grejanja od 24 sata, što će biti nastavljeno i ubuduće, do 15. aprila iduće godine. Rečju, građani mogu da očekuju kvalitetno i uredno snadavanje toplotnom energijom tokom cele grejne sezone. Ovo je naglašeno u današnjem saopštenju rukovodstva JKP Toplana uz napomenu da su radovi na toplifikacionoj mreži „dramatično smanjeni u poređenju s prošlom sezonom“ čime su ostvarene vredne uštede.

Na stovarištu je trenutno 5.500 tona uglja koji se nabavlja utvrđenom dinamikom.

I u Banjskom polju daljinsko grejanje je redovno i bez zastoja. Građani prijavljuju manje kvarove koji se saniraju u roku 24 sata. Reklamacije se primaju na telefon 426-398.