Bor: ŠTRAJK U OPŠTINSKOJ UPRAVI ZAKAZAN, NOVČANA POMOĆ PO ZAKONU

Bor, S.M. –  Samostalni  sindikat u Opštinskoj upravi Bor zakazao je štrajk za ponedeljak, 21. maj, kada bi trebalo da se održi i sednica Skupštine opštine, što je posebno pobudilo duhove u celom javnom sektoru. Nakon našeg jučerašnjeg napisa da je Sindikat zaposlenih u Opštinskoj upravi nezadovoljan zbog „selektivnog isplaćivanja solidarne novačne pomoći u javnom sektoru“ i malih plata najavio štrajk, oglasilo se više predstavnika sindikata javnih i društvenih firmi, budžetskih korisnika. Svi su želeli da budu ispoštovani kao i JP za stamebne usluge koje je  dopuskim Programom rada za ovu godinu uvrstilo i 41.800 dinara pomoći zaposlenima.

– Stambeno preduzeće je jedno od retkih koje pozitivno posluje i po tom osnovu ima pravo na solidarnu novčanu pomoć po preporukama i aktima resornih ministarstava. Opština i ja lično uvek ćemo čuvati interes radnika, ali oni koji nemaju odakle da isplate taj novac nema ni načina da im se udoovolji. Zaposleni u Opštinskoj upravi zaista imaju male plate, ali čim Bor dobije status grada – na to se neće dugo čekati – njihovi lični dohoci biće znatno uvećani. Ne razumam zašto se nekakav, i bespotreban, uopšte štrajk zakazuje i još na dan skupštinskog zasedanja. Verujem da većina zaposlenih neće štrajkovati, jer i ne postoje valjani razlozi – rekao nam je predsednik Opštine Bor, Aleksandar Milikić.

U JP za stambene usluge danas su nam predočili dokumenta po kojima oni, i svi koji imaju novac, mogu – po Posebnom Kolektivnom ugovoru za JP u komunalnoj delatnosti – da pomognu zaposlene sa 41.800 dinara.

U tom „Aneksu 2“ doslovno piše:

„Poslodavac je dužan da planira i zaposlenima isplati solidarnu pomoć zbog ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, ali pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva“.

U „Stambenom“ još naglašavaju – da oni prošle godine, kad su ostali dobijali soilidarnu pomoć, nisu dobili ni dinar.

Ovaj aneks i preporuku ministra privrede Gorana Kneževića  od 22. decembra 2017. godine da svako u javnom komunalnom sektoru ko ima para može i treba da izdvoji za solidarnu pomoć zaposlenima, već su neka javna preduzeća (na primer, Vodovod) iskoristili i tu, očigledno je, nema zamerki.

Gde je problem?  Nije teško shvatiti da sve lokalne društvene firme i javna preduzeća nisu obuhvaćeni ovim aktima, a, ako su ranije dobijali solidarnu pomoć po tom osnovu, učinjen je prekrašaj. Ovde je i te kako uočena i netrpeljivost prema „Stambenom“ koje ima veće plate od opštinskih činovnika, što je evidentna istina i što će morati, čim pre to bolje, da se ispravi. Uostalom, o neophodnosti povećanja plata u javnom sektoru i penzija nedavno je govorio i predsednik Republike.

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije